Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2353

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

zer8.jpg
  
DSCF6166_orzel.jpg
  
cyganska_kapa_sk_3_nawis_ja.jpg
  
Img_6288.jpg
  
57mm_armata_przeciwlotnicza_S-60.JPG
  
DSCF5517_nowy_mlyn_km.jpg
  
DSCF5681_limenitis_camilla_km.jpg
  
15.jpg
  
DSCF6453_d300_d410.JPG
  
DSCF5071_km.jpg
  
rowerzysci w tle ?ysogóry.JPG
  
Szczotlicha0035.JPG
  
szydlowiec2007_0829(063)_tablica_km.jpg
  
mostki.jpg
  
DSCF4302_altana.JPG
  
7.jpg
  
DSCF3872.JPG
  
DSCF0750_podworko2.jpg
  
DSCF6986_harley.JPG
  
DSCF8623_mogi?a.jpg
  
zespol_sobotka.jpg
  
rydno_bebniarze_2009_05_08_8645_km.jpg
  
DSCF2779.JPG
  
DSCF3458.JPG
  
DSCF2033.JPG
  Maratony PP ... reporta?
29 wrze?nia w Ko?obrzegu zako?czy? si? cykl Pucharu Polski w Maratonach Szosowych 2007. W 12 imprezach cyklu wystartowa?o ponad 1100 osób. S? to imprezy organizowane przewa?nie na zachodzie naszego kraju od morza a? po góry i jak wida?, przyci?gaj?ce mnóstwo amatorów jazdy na rowerze. W tym miejscu pozwol? sobie przytoczy? fragment regulaminu:


[center]I. CEL MARATONÓW[/center] [br]
1. Popularyzacja d?ugodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic w?asnej wytrzyma?o?ci fizycznej i odporno?ci psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowo?ci, przez które prowadzi? b?d? trasy maratonów.
4. Wy?onienie najlepszych zawodników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu ?ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Zastanawia mnie szczególnie punkt 3, bo a? nie chce mi si? wierzy?, ?e tylko zachodnie regiony Polski wymagaj? tego typu promocji. Pomy?la?em, ?e nasz cykliczny Skar?yski Rajd Rowerowy, organizowany co roku w czerwcu, przy odrobinie dobrej woli w?adz, sponsorów i odpowiednim zaanga?owaniu naszych dzia?aczy, cho?by STC, móg?by stanowi? jedn? z edycji maratonów PP. Mamy takie pi?kne trasy, ?e z dum? mogliby?my pokaza? je kolarzom amatorom nie tylko z ca?ej Polski, ale i spoza jej granic.

W tym roku postanowi?em wzi?? udzia? w kilku maratonach sk?adaj?cych si? na cykl PP. Znaczna odleg?o??, a co za tym idzie, ograniczenia czasowe i finansowe nie pozwoli?y mi na udzia? we wszystkich 12, ale 3 zaliczy?em. Troch? rozpropagowa?em imprezy w?ród znajomych i znalaz?em kilku ch?tnych kolegów, z którymi znaczy?em obecno?? naszego miasta i klubu STC na marato?skich trasach. Pierwszy by? Rowerowy Maraton Leszczy?ski w maju br. Pojecha?em do Leszna z Mirkiem B?kiem, który wystartowa? na trasie 100km, raczej w roli turysty rowerowego, a ja pokona?em tras? d?u?sz?, 200km w tempie wy?cigowym. Mój debiut by? bardzo udany, bo od razu wskoczy?em do ?cis?ej czo?ówki marato?czyków, zajmuj?c czwarte miejsce w kat M4 rowery szosowe. Czas 5h 36min, w jakim uda?o mi si? dotrze? do mety, uzna?em za sukces i zwie?czenie zimowej pracy treningowej.
Nast?pnym zak?tkiem naszej ojczyzny, gdzie wzi??em udzia? w zmaganiach rowerowych marato?czyków by?y Beskidy, a dok?adnie „rowerowa górska stolica Polski” - Istebna. Nasze miasto i STC reprezentowali?my razem z Jurkiem Zarzyckim. Jurek wystartowa? na dystansie 185km, zajmuj?c bardzo dobr?, siódm? lokat?. Ja postanowi?em zmierzy? si? z morderczym dystansem 277km, zaliczaj?c 3 razy P?tl? Beskidzk?. Jak si? okaza?o, start by? dla mnie bardzo udany, bo zaj??em 3 miejsce ust?puj?c tylko 4 sekundy wiceliderowi. By? to jeden z bardziej trudniejszych maratonów. Wielu marato?czyków rezygnowa?o po pokonaniu jednej, dwóch p?tli, a ca?e trzy p?tle uko?czy?o jedynie 43 zawodników. Trudno si? dziwi?, ?e dla wielu trudy pokonania dystansu by?y nie do pokonania. Maraton oprócz d?ugo?ci 277km, liczy? ponad 5000m przewy?szenia i zosta? zorganizowany w lipcu, w samym ?rodku lata, kiedy pot na czole pokazuje si? nawet u odpoczywaj?cych w parku na ?aweczce.Na ostatni? imprez? rowerow? z cyklu PP, do Ko?obrzegu pojechali?my we trzech: ja, Mirek B?k i Stasiu Zieli?ski.
Tym razem zaplanowali?my podró? poci?giem. „Pi?owa?” samochodem 700 km jako? mi si? nie u?miecha?o. Raz, ?e koszty, dwa troch? m?cz?ce. Kolejowe po??czenie z Ko?obrzegiem mamy bezpo?rednie, wi?c perspektywa sp?dzenia 12 godzin w przedziale wagonowym wydawa?a mi si? do zaakceptowania. Nie myli?em si?, podró? by?a komfortowa. W Ko?obrzegu byli?my w pi?tek raniutko. Troch? m?y?o, a na temat pogody, miejscowi wspominali co? o s?o?cu,… ale ?e by?o … podobno wczoraj.
Jako, ?e zawsze je?d?? najd?u?sze dystanse, tak i tym razem wybra?em tras? 260km. Mirek i Stasiu wybrali najkrótsz? - 80km.
Sobota, dzie? startu nie zach?ca?a do jazdy na rowerze. Od rana silny wiatr i deszcz nie zapowiada? ?adnych zmian pogodowych na najbli?sze godziny. Marato?czycy jednak punktualnie stawili si? o 8:45 na miejsce startu i po honorowej rundzie ulicami Ko?obrzegu, o godzinie 9:00 nast?pi? start ostry w grupach pi?tnasto - osobowych. Wystartowa?em w grupie pi?tej o 9:20. Ca?a czo?ówka startowa?a w grupie pierwszej, a ja niestety nie zna?em nikogo ze swojej grupy. W takich warunkach pogodowych, szczególne znaczenie ma praca zespo?owa i czym wi?cej mocnych zawodników w grupie, potrafi?cych prze?ama? opory wiatru, tym szybko?? znaczniejsza i czas na odpoczynek jad?c w zaciszu prowadz?cego peleton, d?u?szy. Ze startu narzucili?my od razu stosunkowo mocne tempo, wi?c nie dziwi?o, ?e nasza pi?tnastka z ka?dym kilometrem topnia?a. W ko?cu zosta?o nas trzech: ja i dwóch kolarzy z Kat M2 (20-30lat). D?ugi czas jechali?my bez straty do czo?ówki utrzymuj?c 20-to minutowy dystans. Jednak wkrótce okaza?o si?, ?e nasza trójka nale?a?a do mniejszo?ci, którzy nie znaj? zwyczajów tubylców i zupe?nie nie rozumiemy ich poczucia humoru. Skre?lon? strza?k? nakazuj?c? skr?t w prawo potraktowali?my z ca?? powag? i pojechali?my prosto …. Dobrze, oczywi?cie dla nas, ?e trafi? si? kolarz z pierwszej grupy (11), który zrobi? dok?adnie to samo. Mia? nas kto w miar? szybko wyprowadzi? z b??du. Dziesi?? minut „w plecy”, mówi si? trudno. Zawracamy z powrotem i p?dzimy próbuj?c nadrobi? strat?. W pewnym momencie podczas prowadzenia naszej trójki poczu?em uderzenie w tylne ko?o. To Andrzej jad?cy za mn? o ma?o nie zaliczy?by gleby, a za chwil? znajomy d?wi?k p?kni?tej szprychy. Zatrzymujemy si?, sprawdzam ko?o. Jest z?amana szprycha. Usuwam dyndaj?cy kawa?ek drutu, zwalniam hamulec i po upewnieniu si?, ?e krzywizna ko?a nie powoduje otar?, ruszamy dalej. Troch? si? martwi?, czy dojad?, bo ca?kiem niedawno z powodu uszkodzenia ramy nie uko?czy?em wy?cigu dooko?a Tatr. Teraz jeszcze taki niefart. Mo?e b?dzie dobrze, my?l?.
Po kilku kilometrach druga awaria. Zatrzymujemy si?. Tym razem Andrzej "?apie gum?". No to po zawodach. Micha? postanawia nie czeka? i jedzie dalej sam. Ja zostaj? z Andrzejem. W czasie wymiany d?tki, sprawdzam ko?o. Jest ?le. Mimo zluzowania hamulca, obr?cz mocno ociera. Dobrze, ?e mam klucz do szprych, wi?c centruj? ko?o i po kilku minutach jest w miar? dobrze, mo?emy rusza? dalej. Jedziemy we dwóch przesz?o godzin? i nie mo?emy doj?? Micha?a. Nie jest taki s?aby, na jakiego wygl?da? podczas wychodzenia na zmiany, zgodnie uznajemy. Peda?ujemy mocno pod wiatr, zmieniaj?c si? co kilometr na pierwszej pozycji.
Nagle ….„Kicha” - krzyczy Andrzej, …. no to pech. Andrzej postanawia klei? d?tk?, wi?c ja proponuj? mu swoj?, now?. Okazuje si?, ?e moja „nówka” wcale nie jest taka nowa. Nie trzyma powietrza,… chyba ze staro?ci, bo wo?? j? praktycznie ca?y sezon nieu?ywan? w torbie podsiod?owej. Na szcz??cie mam drug?, wi?c klejenie znowu mo?emy od?o?y? na gorsze czasy. Jedziemy znowu we dwóch. Teraz jedziemy z wiatrem stale utrzymuj?c du?? szybko??. Przekonany, ?e kocie ?by mamy ju? za sob?, nie spodziewam si? ?adnych tego typu niespodzianek ze strony nawierzchni i z pr?dko?ci? pewnie z 5 dych wpadam w werrrrteeeeeepyyyyyy. Nag?e hamowanie, z trudem utrzymuj? równowag?. S?ysz? jak Andrzej krzyczy do mnie: "urwa?e? korb? !". Co? .... struchla?em. Zatrzymuj? si?, sprawdzam peda?y, wszystko ok, nic nie widz?. Po chwili Andrzej powtarza: urwa?e? torb?. Teraz us?ysza?em wyra?nie. Zawracam i podnosz? le??c? na drodze torebk? podsiod?ow? z narz?dziami, która niestety nie wytrzyma?a trudów maratonu. Dobrze, ?e nie by?o w pobli?u nikogo z organizatorów, bo nie?le by im si? wtedy od nas dosta?o. Jak pami?tam z odprawy, mia? by? jeden 300metrowy odcinek bruku. Przez my?l przechodzi w?tpliwo??, czy znowu nie pomylili?my drogi. Wyci?gam map?, pytam miejscowych. Jednak jeste?my na w?a?ciwej trasie. Micha?a w dalszym ci?gu nie widzimy. Doje?d?amy do Punktu Kontrolnego i dowiadujemy si?, ?e jedzie minut? przed nami, a do czo?ówki mamy godzin? straty. Na zwyci?stwo ju? nie ma co liczy?. Bierzemy po bananie, uzupe?niamy bidony do pe?na i dalej w drog?. Wychodzimy z zakr?tu i jakie? 200m przed nami jest znajoma sylwetka. Samotna jazda, wida? Micha?a wyczerpa?a, bo czeka na nas ogl?daj?c si? co chwil?. Podobno te? z?apa? kapcia. Teraz jedziemy znowu we trzech i tak ju? b?dzie do mety. Jakie? 40km przed met? zaczynaj? ?apa? mnie skurcze. Z ka?dym mocniejszym depni?ciem na peda?y ból narasta. W ko?cu blokuje uda. Andrzej zwalnia tempo i „cz?stuje” mnie chyba potasem czy magnezem. Podobno ma pomóc. Nie wiem, czy to ten ?rodek, czy pod?wiadomo??, ale na jaki? czas mam spokój. Jednak po kilku kilometrach sytuacja si? powtarza. Ju? nie wychodz? na zmiany, a do samej mety czo?o naszego trzyosobowego peletoniku stanowi Andrzej konsekwentnie os?aniaj?c nas od silnego wiatru.
Mimo, ze nie pojecha?em w najmocniejszej grupie pierwszej, to naprawd? by?o z kim mocno pojecha?, dzi?ki czemu mia?em mo?liwo?? powalczy? nawet o puchar. Niestety, przygody na trasie, przynajmniej w moim przypadku zupe?nie zniweczy?y t? szans?. Na pocieszenie, Andrzej i Micha?, z którymi mia?em przyjemno?? peda?owa?, stan?li na pudle w swojej kat M2, a ja w swojej kategorii M4 zaj??em 5 pozycj?. Uznaj? to za bardzo dobry wynik, bo na 102 zawodników deklaruj?cych dystans 260km, do mety dojecha?o 43.
Mirek i Stasiu te? szcz??liwie uko?czyli swoje „osiemdziesi?tki”, zajmuj?c co prawda czo?owe od ko?ca pozycje tabeli, ale ich celem jest turystyka rowerowa, podziwianie pi?kna przyrody i zak?tków naszej ojczyzny z siode?ka rowerowego, a nie wy?cigi.

Jak zdrówko pozwoli, w przysz?ym roku te? z ch?ci? spotkam si? z rowerowymi marato?czykami na trasach RMS PP. Mam cich? nadzieje, ?e nasze miasto posiadaj?ce tak pr??nie dzia?aj?c? w STC grup? kolarzy amatorów , b?dzie liczniej reprezentowane równie? w Pucharze Polski. Mo?e nawet znajdzie si? kto?, kto od czasu do czasu zafunduje podró?, czy koszulk? kolarsk? z odpowiednim nadrukiem, aby grupa Skar?yskich cyklistów by?a tak widoczna, jak rowerzy?ci innych miast.


Opracowanie i foto: Krycz
Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-10-08 (2388 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.09 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !