Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF3166_biegacz_km+.jpg
  
DSCF6046_dom_sedl.png
  
01_wiernarzeka.jpg
  
kamieniolom2.jpg
  
img_4321.jpg
  
IMG_4882_male.JPG
  
ula3.JPG
  
DSCF6461_szlak_zolty-45_brzask.JPG
  
img_4476s.jpg
  
i.jpg
  
2.jpg
  
sarny_2007_11_17_0943_km.jpg
  
rydno10_2009_05_08_8589_km.jpg
  
piknik rydno 2008_2008_05_09_2475_pozi1_km.jpg
  
DSCF3168.JPG
  
DSCF2010.JPG
  
DSCF7681_kamienna1.png
  
krzewbisko5.jpg
  
DSCF9022_przepust_Wachock.jpg
  
Agalazki.jpg
  
ostra3.jpg
  
h~0.jpg
  
DSCF4311_huta02.JPG
  
targi_paszcza2349.jpg
  
kolarze2.jpg
    Niezwyk?e znalezisko archeologiczne
NewsyZ?oty krzy?yk, prawdopodobnie z prze?omu X i XI wieku, znale?li archeolodzy pod Zagórzycami ko?o Kazimierzy Wielkiej. - To wyj?tkowe znalezisko - mówi? naukowcy. Krzy?yk jest znakomicie zachowany, a swoim wygl?dem przypomina srebrny krzy? znaleziony na Ostrowiu Lednickim. Jako?? wykonania sugeruje, ?e nale?a? do bardzo maj?tnej i znacz?cej osoby.

- Przez analogi? przypuszczamy, ?e mo?e on pochodzi? z X-XI wieku. Ale to musz? potwierdzi? dodatkowe badania, dokonane przez specjalistów zajmuj?cych si? okresem ?redniowiecznym - podkre?la Micha? Grygiel z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiello?skiego, który prowadzi wykopaliska. Do odkrycia dosz?o dwa tygodnie temu, ale dopiero wczoraj poinformowa? o tym Urz?d Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej. Dzi?ki temu archeolodzy mieli czas na dok?adne sprawdzenie otoczenia. Na podstawie innych znalezisk mo?na przypuszcza?, ?e krzy? pochodzi z terenu obecnych Niemiec. Do znaleziska dosz?o na terenie osady wielokulturowej, której pocz?tki si?gaj? wczesnego neolitu, czyli oko?o trzech tysi?cy lat przed nasz? er?. Znaleziono tam m.in. ?lady Celtów, a w tym sezonie zapinki pochodz?ce z II wieku przed nasz? er?. W tym rejonie mo?na znale?? ?lady osadnictwa z okresu rzymskiego, a najm?odsza cz??? jest datowana na ?redniowiecze. - Na terenie tego stanowiska prace badawcze trwaj? ju? siedem lat. Krzy? wydaje si? bardzo interesuj?cy, ale musimy poczeka? na szczegó?owe analizy - podkre?la Grygiel.
Marcin Sztandera
?ród?o: Gazeta Wyborcza Kielce
Wysłano dnia 25-08-2007 o godz. 09:37:55 przez heodes

 
   Pokrewne linki
· Więcej o Newsy
· Napisane przez heodes


Najczęściej czytany artykuł o Newsy:
Wilki znów wróci?y!


   Oceny artykułu
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


   Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Wyślij ten artykuł do znajomych Wyślij ten artykuł do znajomychRe: best grytner_srytner_brudna_broda greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 12-12-2007 o godz. 01:29:13
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
tramadol hydrochloride information [casst-ccvss.ca] | pharmacy tramadol 50mg tabs [casst-ccvss.ca] | tramadol as aphrodiasac [casst-ccvss.ca] | tramadol for depression [casst-ccvss.ca] | drug tramadol [casst-ccvss.ca] | clonidine and tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol 377 description [casst-ccvss.ca] | drug information tramadol [casst-ccvss.ca] | buy tramadol without doctors prescription [casst-ccvss.ca] | tramadol controlled substance [casst-ccvss.ca] | pharmacys buy tramadol pay cod [casst-ccvss.ca] | tramadol hydrochloride information [casst-ccvss.ca] | buy discount tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol veterinary 50mg [casst-ccvss.ca] | panadeine forte tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol drog [casst-ccvss.ca] | book buy guest tramadol view [casst-ccvss.ca] | tramadol hcl 50mg [casst-ccvss.ca] | mixing vicodin and tramadol [casst-ccvss.ca] | whats in tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol weight loss [casst-ccvss.ca] | tramadol phentermine yellow freeshipping [casst-ccvss.ca] | nabumetone and tramadol [casst-ccvss.ca] | potency comparisons on vicodin and tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol hci 100 mg [casst-ccvss.ca] | tramadol recreational dosage [casst-ccvss.ca] | tramadol hcl acetaminophen [casst-ccvss.ca] | buy tramadol now [casst-ccvss.ca] | link online.splinder.com tramadol [casst-ccvss.ca] | all searchers.com q order tramadol [casst-ccvss.ca] | how to administer iv tramadol hcl [casst-ccvss.ca] | drug interactions tramadol hcl lithium [casst-ccvss.ca] | tramadol for withdrawals [casst-ccvss.ca] | 100 tramadol [casst-ccvss.ca] | where can i buy tramadol for dogs [casst-ccvss.ca] |Re: best aga552a greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 13-12-2007 o godz. 17:29:00
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
humorous christmas cartoons [194.zesyxwhxesjnsij12.cn] | disney christmas plate [197.zehhujyzsij2.cn] | denmark christmas recipes [132.zesyxwhxesjnsij18.cn] | christmas carols karl schulte [927.zesyxwhxesjnsij11.cn] | christmas gift ideas for couple [905.zesyxwhxesjnsij15.cn] | printable lyrics to christmas carols [756.zesyxwhxesjnsij11.cn] | mail free christmas cards [388.zehhujyzsij3.cn] | children christmas carols licars [880.zesyxwhxesjnsij11.cn] | nightmare before christmas in 3 d [346.zehhujyzsij4.cn] | religious christmas card pictures free [524.zesyxwhxesjnsij10.cn] | making card directions christmas pop up [295.zesyxwhxesjnsij10.cn] | victorian era recipes for christmas [329.zesyxwhxesjnsij18.cn] | clearance christmas cards with free personalization [422.zehhujyzsij3.cn] | free web christmas cards [303.zehhujyzsij3.cn] | designing your own christmas card [617.zesyxwhxesjnsij10.cn] | free christmas cards on line [190.zehhujyzsij3.cn] | nat king cole the christmas song accompaniment cd [817.zesyxwhxesjnsij19.cn] | last minute christmas gift ideas [389.zesyxwhxesjnsij15.cn] | motocross christmas gift ideas [610.zesyxwhxesjnsij15.cn] | christmas carols for the piano grade pne [943.zesyxwhxesjnsij11.cn] | christmas card a5 [495.zesyxwhxesjnsij10.cn] | naughty christmas cartoons [14.zesyxwhxesjnsij12.cn] | disney christmas dvds movies [219.zehhujyzsij2.cn] | mccoy christmas tree cookie jar [740.zesyxwhxesjnsij20.cn] | christmas presents com [921.zesyxwhxesjnsij17.cn] | nightmare before christmas trading cards [330.zehhujyzsij4.cn] | disney belle christmas picture [469.zehhujyzsij2.cn] | christmas card projects [47.zesyxwhxesjnsij10.cn] | christmas card movie [810.zesyxwhxesjnsij10.cn] | disney christmas cartoon [646.zehhujyzsij2.cn] | what to say on a christmas card [860.zesyxwhxesjnsij10.cn] | christmas tree 96 [90.zesyxwhxesjnsij20.cn] | christmas gift ideas for the christian dad [748.zesyxwhxesjnsij15.cn] | nightmare before christmas clown [896.zehhujyzsij4.cn] | free weird christmas cards [837.zehhujyzsij3.cn] |Re: best mikeadult7594 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 14-12-2007 o godz. 04:47:20
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
clip lesbian sex video [805.zdbhiyhozwj6.cn] | free lesbian teacher sex movie [31.zdbhiyhozwj10.cn] | adult swim downloads [945.zdbhiyhozwj13.cn] | live xxx web cam [448.zdbhiyhozwj10.cn] | hardcore music shows [636.zdbhiyhozwj4.cn] | big dicks little chicks [145.zdbhiyhozwj17.cn] | my first sex teacher video clip [625.zdbhiyhozwj5.cn] | oral sex techniques on women [275.zdbhiyhozwj15.cn] | free sex on cams [659.zdbhiyhozwj5.cn] | las vegas hardcore shows [933.zdbhiyhozwj15.cn] | matador sex toy [686.zdbhiyhozwj15.cn] | oral interpretation examples [17.zdbhiyhozwj8.cn] | prostitutes xxx [376.zdbhiyhozwj3.cn] | heath ledger nude [805.zdbhiyhozwj13.cn] | hot lesbians in action [495.zdbhiyhozwj1.cn] | nudity websites [332.zdbhiyhozwj18.cn] | shemaile [57.zdbhiyhozwj9.cn] | sarah michelle gellar free nude pics [771.zdbhiyhozwj19.cn] | free videos of young teens having sex [208.zdbhiyhozwj15.cn] | gay bear cartoon [726.zdbhiyhozwj18.cn] | net door amateurs [32.zdbhiyhozwj16.cn] | start porno site [449.zdbhiyhozwj18.cn] | teacher sex stories [749.zdbhiyhozwj10.cn] | sharing sex videos [35.zdbhiyhozwj12.cn] | marge simpson hentai [350.zdbhiyhozwj17.cn] | ultrasexmovies [635.zdbhiyhozwj1.cn] | close up vagina [832.zdbhiyhozwj17.cn] | a girls guide to 21st century sex video [93.zdbhiyhozwj4.cn] | democrats against gay marriage [618.zdbhiyhozwj6.cn] | vintage pinups [934.zdbhiyhozwj18.cn] | gay porn video [412.zdbhiyhozwj12.cn] | academy twinks [427.zdbhiyhozwj2.cn] | big bear lake gay [257.zdbhiyhozwj17.cn] | ass *****ing [360.zdbhiyhozwj15.cn] | sex forum [775.zdbhiyhozwj20.cn] |Re: best xmas1992 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 16-12-2007 o godz. 05:55:08
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
sitemap914 [www.wiiwereld.be] | sitemap158 [www.sleepbootmensen.nl] | sitemap135 [www.klavarorganist.nl] | sitemap216 [www.vvzelhem.nl] | sitemap469 [www.radiotamara.com] | sitemap165 [www.sleepbootmensen.nl] | sitemap205 [www.vvzelhem.nl] | sitemap80 [www.sleepbootmensen.nl] | sitemap159 [www.vvzelhem.nl] | sitemap932 [www.aqualisrotterdam.nl] | sitemap71 [www.lowtuners.be] | sitemap20 [trigolimpo.com] | sitemap50 [www.lowtuners.be] | sitemap3 [trigolimpo.com] | sitemap257 [www.kvaweb.nl] | sitemap859 [www.wiiwereld.be] | sitemap226 [www.kvaweb.nl] | sitemap279 [www.kvaweb.nl] | sitemap497 [www.vvuffelte.nl] | sitemap192 [www.kvaweb.nl] | sitemap903 [www.wiiwereld.be] | sitemap99 [www.zvzaltbommel.nl] | sitemap51 [www.animepalace.de] | sitemap846 [www.wiiwereld.be] | sitemap33 [www.dutchwoodproductions.nl] | sitemap4671 [www.pspwereld.be] | sitemap786 [www.jrc-boxtel.nl] | sitemap4641 [www.pspwereld.be] | sitemap836 [www.wiiwereld.be] | sitemap912 [www.wiiwereld.be] | sitemap301 [

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best srytner1a greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 20-12-2007 o godz. 12:39:11
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | this site rocks [gujaraba.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | this site rocks [gujaraba.bydgoszcz.pl] | site [gujaraba.bydgoszcz.pl] | dirty pants [grytnelia.bydgoszcz.pl] | cliq more [grytnelia.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | site [gujaraba.bydgoszcz.pl] | this site rocks [gujaraba.bydgoszcz.pl] | this site rocks [gujaraba.bydgoszcz.pl] | brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | site [gujaraba.bydgoszcz.pl] | this site rocks [gujaraba.bydgoszcz.pl] | this site rocks [gujaraba.bydgoszcz.pl] | site [gujaraba.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | dirty pants [grytnelia.bydgoszcz.pl] | site [gujaraba.bydgoszcz.pl] | this site rocks [gujaraba.bydgoszcz.pl] | cliq more [grytnelia.bydgoszcz.pl] | cliq more [grytnelia.bydgoszcz.pl] | dirty pants [grytnelia.bydgoszcz.pl] | brown eye not for gays [grytnelia.bydgoszcz.pl] | dirty pants [grytnelia.bydgoszcz.pl] | dirty pants [grytnelia.bydgoszcz.pl] | black adult histery [tamadaba.bieszczady.pl] | cliq more [grytnelia.bydgoszcz.pl] |Re: best srytner2 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 28-12-2007 o godz. 02:44:24
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
adult bdsm comic [lemarioppa.info] | ebony ***** closeup [aniolppa.info] | com oral porn sex vdieo [seobukakppa.info] | matures like [seobukakppa.info] | tranny *****ing [aniolppa.info] | captainstabbin nicky [lemarioppa.info] | mature amateur blow job [heniekppa.info] | black ***** sex [aniolppa.info] | anime gays [aniolppa.info] | lesbians sex stories [aniolppa.info] | hot lesbians in bathtub [aniolppa.info] | britney spears hardcore sex [seobukakppa.info] | play fun sex games online [lemarioppa.info] | gay teen resources [lemarioppa.info] | amateur facial com [aniolppa.info] | free horny lesbian mpeg sex [aniolppa.info] | teens spread legs [heniekppa.info] | www latina sex [seobukakppa.info] | gay muscle pic [seobukakppa.info] | action for gay marriage [heniekppa.info] | adult porn movies [heniekppa.info] | free hardcore *****ing downloads [heniekppa.info] | is eating sperm safe [aniolppa.info] | teen lesbians have sex [aniolppa.info] | gay spanking fetish [heniekppa.info] | sex tape of paris hilton [heniekppa.info] | seattle horse sex [heniekppa.info] | sex video of girl [seobukakppa.info] | girl swimsuit [seobukakppa.info] | oral sex guide for men [aniolppa.info] | free dildo machine videos [lemarioppa.info] | erotic couples sex [lemarioppa.info] | her first lesbian sex xxx [aniolppa.info] | foxy ladies [heniekppa.info] | indiana gay singles [heniekppa.info] |Re: best srytner3 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 30-12-2007 o godz. 00:53:55
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
hentai anime dvd [lemariokwr.info] | sex drawings com [lemariokwr.info] | underage girls sex [heniekkwr.info] | webcam tits [aniolkwr.info] | brittaney spears sex video [lemariokwr.info] | midwest escorts [heniekkwr.info] | adult book store spokane [heniekkwr.info] | books on adult adhd [lemariokwr.info] | free nude sex chat [aniolkwr.info] | free voyeur web [lemariokwr.info] | screaming anal pain [aniolkwr.info] | beautiful bikini latina [heniekkwr.info] | women talk about anal sex [aniolkwr.info] | pantyhose mpegs [lemariokwr.info] | tibet oral history project [heniekkwr.info] | plus size pantyhose personals [aniolkwr.info] | free fat ladies sex [lemariokwr.info] | plumper [heniekkwr.info] | statistics for gay couples [lemariokwr.info] | teacher student porn [lemariokwr.info] | alta gays [aniolkwr.info] | beautiful bikini latina [heniekkwr.info] | oregon sex offenders [heniekkwr.info] | busty dildo lovers 2 [heniekkwr.info] | nylons forums [aniolkwr.info] | joyourself live sex show [aniolkwr.info] | swingers clubs sex clubs [aniolkwr.info] | desperado salma hayek pics [heniekkwr.info] | casual sex lyrics [aniolkwr.info] | free animated cartoon porn [heniekkwr.info] | free hard core porn movies [heniekkwr.info] | gay porn movies to download [lemariokwr.info] | anal movie sex xxx [heniekkwr.info] | chloe jones love machine [lemariokwr.info] | sex jokes and cartoons [aniolkwr.info] |Re: best glokk1 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 02-01-2008 o godz. 08:21:52
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
ragazze belle nude [ragazze-belle-nude.marlow-ahs.info] | bocchino amatoriale [bocchino-amatoriale.svelto-ahs.info] | bisex foto [bisex-foto.gioco-ahs.info] | foto figa vecchia [foto-figa-vecchia.seghe-ahs.info] | foto negro nudo [foto-negro-nudo.seghe-ahs.info] | calza collant foto [calza-collant-foto.svelto-ahs.info] | buco del culo maschile [buco-del-culo-maschile.seghe-ahs.info] | foto di ragazze amatoriali nude [foto-di-ragazze-amatoriali-nude.seghe-ahs.info] | padrona praticante trampling [padrona-praticante-trampling.svelto-ahs.info] | incontro disinibiti transex [incontro-disinibiti-transex.marlow-ahs.info] | escort cinquantenni [escort-cinquantenni.gioco-ahs.info] | palestra mutandina esercizio sesso [palestra-mutandina-esercizio-sesso.marlow-ahs.info] | racconto di sesso italiani [racconto-di-sesso-italiani.extremo-njd.info] | fetish feet link [fetish-feet-link.extremo-njd.info] | mostrami immagini di donne pelose [mostrami-immagini-di-donne-pelose.marlow-ahs.info] | black porno [black-porno.extremo-njd.info] | posizione sesso foto [posizione-sesso-foto.seghe-ahs.info] | foto amatoriale donna nuda gratuita [foto-amatoriale-donna-nuda-gratuita.extremo-njd.info] | foto buco dilatato [foto-buco-dilatato.marlow-ahs.info] | cose porca [cose-porca.svelto-ahs.info] | foto porno erotica gratis [foto-porno-erotica-gratis.marlow-ahs.info] | orgia pompini fica [orgia-pompini-fica.seghe-ahs.info] | coppia scambiste gang bang [coppia-scambiste-gang-bang.svelto-ahs.info] | valeria marini foto os??Â?Â? [valeria-marini-foto-os??Â?Â?.seghe-ahs.info] | chat libere gratuita ragazza [chat-libere-gratuita-ragazza.extremo-njd.info] | nudi [nudi.svelto-ahs.info] | Allysin Chaines [Allysin-Chaines.extremo-njd.info] | fica sborrata video hard [fica-sborrata-video-hard.gioco-ahs.info] | sotto la mutandina [sotto-la-mutandina.marlow-ahs.info] | antonella clerici belle foto [antonella-clerici-belle-foto.marlow-ahs.info] | maschi neri nudi [maschi-neri-nudi.gioco-ahs.info] | video ose hilton salomon [video-ose-hilton-salomon.marlow-ahs.info] | cane donna sborra [cane

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best glokk2 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 03-01-2008 o godz. 06:19:48
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
anti gay marriage organization [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | nude teen sex picture [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | underage lesbian [zdsyxwhxesjnsij6.cn] | sex board games for swingers [zdsyxwhxesjnsij6.cn] | sexy high heel shoes [zdsyxwhxesjnsij6.cn] | married people having sex [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | playboy covers [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | vacuum pump *****oris [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | paris hiltonRe: best glokk3 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 04-01-2008 o godz. 16:38:47
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
home equity loan without having job [218.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | advance payday loans into savings account over internet [818.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | mortgage lender employement [595.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | free missing mortgage calculator [502.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | mortgage lender scam tricks [557.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | mortgage advance payment calculator [144.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | sub prime mortgage lender [90.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | replica louis vuitton carrier [437.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | where do i file a complaint against my mortgage company [575.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | start up loans company mortgage broker [838.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | 40year mortgage calculator [455.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | military payday advance [500.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | wes state mortgage programs lender directories [499.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | louis vuitton replica briefcases [379.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | home equity loan tips [819.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | downloadable free mortgage rate calculator [801.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | free delivery flowers [11.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | sue mortgage company in federal court [782.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | advantage 1 mortgage lender [571.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | standard mortgage company [250.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | california mortgage loan lender law [974.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | mortgage company directory free listings [663.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | greentree mortgage company [29.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | calculator equity home loan montana [388.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | company american home mortgage [748.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | mortgage company in wisconsin [85.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | flowers delivery in hospitals [103.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | louis vuitton replica purses stores in utah [654.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | al marquez atlanta mortgage lender [842.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | flexible mortgage calculator [163.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | top payday loans companies [597.zdsyxwhxesjnsij12.cn] | organic flowers gifts delivery [976.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | terrace mortgage company [88.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | home taxes 2609 mortgage loan lender [212.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | home equity loan fees [483.zdsyxwhxesjnsij17.cn] |Re: best grytner_srytner_brudna_broda greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 16-01-2008 o godz. 15:41:16
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
pictures of girls giving oral sex [groups.google.com] | teen lesbians with older women [groups.google.com] | pamela anderson tommy sex [groups.google.com] | sex and hentai [groups.google.com] | free naughty adult chat [groups.google.com] | cons of adult stem cell research [groups.google.com] | female oral videos [groups.google.com] | lesbo party [groups.google.com] | aaa free sex [groups.google.com] | anatomically correct sex dolls [groups.google.com] | long gay porn videos [groups.google.com] | men wearing nylons [groups.google.com] | gay cruising miami [groups.google.com] | gay cartoon sex porn [groups.google.com] | my first sex teacher torrents [groups.google.com] | lesbain oral sex [groups.google.com] | side effects of oral glucose [groups.google.com] | oral sex with women [groups.google.com] | grannie porn [groups.google.com] | georgetown oral roberts [groups.google.com] | anne ashley x [groups.google.com] | twilight anal sex [groups.google.com] | another gay movie limited dvdr [groups.google.com] | lesbo party [groups.google.com] | better sex advanced techniques video series [groups.google.com] | anal warts pictures [groups.google.com] | lesbian softcore pron [groups.google.com] | melissa doll sex [groups.google.com] | phat black booty [groups.google.com] | hardcore anal galleries [groups.google.com] | sandra bullock blowjob [groups.google.com] | naked girls having sex [groups.google.com] | g

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best agatrix13 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 17-01-2008 o godz. 06:00:20
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
free tawnee stone videos [groups.google.com] | free nude lesbians videos [groups.google.com] | gay frat men [groups.google.com] | videos of naked lesbians making out [groups.google.com] | gay guy wrestling [groups.google.com] | baby girls nude [groups.google.com] | gay male personal [groups.google.com] | plassex [groups.google.com] | how to properly have anal [groups.google.com] | latin anal sex [groups.google.com] | is anal sex pleasurable for women [groups.google.com] | ed bradley gay hiv [groups.google.com] | all girl orgy [groups.google.com] | world sex archives com [groups.google.com] | gay anl sex [groups.google.com] | henti anal [groups.google.com] | young petite girls [groups.google.com] | games adult [groups.google.com] | fine ass anal [groups.google.com] | gay pix too [groups.google.com] | xxx lesbian [groups.google.com] | girl pissing [groups.google.com] | adult flash games funnygames [groups.google.com] | ok for men to wear pantyhose [groups.google.com] | free sex movie search [groups.google.com] | nikki hilton nude [groups.google.com] | francesca busty amateurs [groups.google.com] | xxx lesbian [groups.google.com] | amateur free picture really sex [groups.google.com] | home sex cams [groups.google.com] | military men *****ing [groups.google.com] | horse anal [groups.google.com] | bomis celebrity upskirt [groups.google.com] | secrets of muff diving [groups.google.com] | Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...


Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.15 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !