Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?cia



Wyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

2.jpg
  
sw_krzyz_2007_12_30_1470.jpg
  
DSCF6852.JPG
  
Wa?ka p?askobrzucha (Libellula depressa)1_km1.jpg
  
DSCF4805_coenonympha_pamphilus_km.jpg
  
DSCF5051_km.jpg
  
DSCF4302_altana.JPG
  
DSCF6039_ostra.PNG
  
IMG_0454.JPG
  
prez12.jpg
  
glaz_piety.jpg
  
mostki_swit039.JPG
  
DSCF8962_km.jpg
  
krol3.JPG
  
Klasztor_2_km.jpg
  
bia?a_droga_uczestnicy.jpg
  
DSCF8739_krzyz_1702_tabliczka.jpg
  
ula8.JPG
  
rajdwiosenny6.jpg
  
DSCF5623_gzryb2.JPG
  
DSCF2009.JPG
  
gagaty_2008_06_25_02_km.jpg
  
biegtrasa2.jpg
  
5.JPG
  
DSCF9463_pion_km.jpg
  



?wi?tokrzyskie Zgrupowania Partyzanckie
?ZP Armii Krajowej PONURY-NURT



Tekst z tablic umieszczonych w Panteonie Pami?ci Polskiego Pa?stwa Podziemnego w XII-wiecznym klasztorze O.O. Cystersów w W?chocku.


Pocz?tki powstania Zgrupowa? to ostatnie miesi?ce 1942 r. kiedy w Okr?gu Radomsko-Kieleckim powo?ano Kierownictwo Dywersji - KEDYW. Zr?by KEDYWU tworzyli: ppor. ALBI?SKI - Hipolit Krogulec, skoczkowie cichociemni: por. NURT - Eugeniusz Kaszy?ski, ppor. ROBOT Waldemar Szwiec, ppor. UGUR - Antoni Jastrz?bski. By? to okres powstawania wi?kszych oddzia?ów partyzanckich, ich szkolenia i obejmowania jednolitym kierownictwem. W czerwcu 1943 r. funkcj? szefa KEDYWU Okr?gu obi?? por. PONURY - Jan Piwnik. By? jednym z pierwszych cichociemnych. Skoczy? do kraju z 6/7.XI.1941 r. W 1942 r. organizowa? II odcinek "Wachlarz". Ws?awi? si? rozbiciem w styczniu 1943 r. wi?zienia w Pi?sku. Przyst?puj?c do organizowania du?ego Zgrupowania Partyzanckiego, scali? lu?no chodz?ce oddzia?y partyzanckie i utworzy? trzy Zgrupowania:

I. NURTA - oddzia?y:
GROTA - Euzebiusza Domoradzkiego, SZORTA - Tomasza Wagi, HABDANKA - Jerzego Stefanowskiego oraz grupy konnej TARZANA - Tomasza Wójcika.

II. ROBOTA - oddzia?y:
WILKA - Józefa Domaga?y, ALLANA - Tadeusza Jencza i Pluton Warszawski.

III. MARIA?SKIEGO - oddzia?y:
JURKA - W?adys?awa Czerwonki, OSETA - W?adys?awa Wasilewskiego.

W sk?ad Zgrupowania w??czona zosta?a ochrona radiostacji dalekiego zasi?gu INSPEKTORA JACKA - Jana Kosi?skiego. Sk?ad osobowy oddzia?ów waha? si? od 30 do 80 ?o?nierzy. Ogó?em Zgrupowania liczy?y ok. 400 partyzantów, stanowi?c jednostk? dyspozycyjn? Komendy Okr?gu. Do ko?ca 1943 r. oddzia?y wykonywa?y akcje dywersyjne, likwidowa?y konfidentów i szpicli, zdobywa?y bro?, atakowa?y obiekty wroga, prowadzi?y walki obronne, ubezpiecza?y zrzuty broni, ludzi i zaopatrzenia z Anglii, oczyszcza?y teren z bandytyzmu.

W czerwcu 1943 r. na polecenie PONUREGO, in?. KOREBKO - Kazimierz Czerniewski zorganizowa? w Suchedniowie, w fabryce maszyn rolniczych produkcj? pistoletów maszynowych, wzorowanych na angielskich stenach. W wyniku zdrady, 26.X.1943 r. niemiecka brygada antypartyzancka zaj??a zak?ad, zabijaj?c kilku i aresztuj?c kilkunastu pracowników. W lipcu oddzia?y Zgrupowa? zaatakowa?y trzykrotnie poci?gi niemieckie. Jeden z tych ataków by? odwetem za masowy, bestialski mord na mieszka?cach wsi Michniów.

Aktywno?? Zgrupowa? spowodowa?a w 1943 r. trzy wielkie ob?awy na Wykus, miejsce sta?ego biwakowania Zgrupowania NURTA, na którym PONURY koncentrowa? co pewien czas wszystkie trzy Zgrupowania. Z pierwszej ob?awy, 2O.VII. oddzia?y wymkn??y si? z okr??enia bez strat. Niemcy spalili tylko sza?asy. W drugiej, 17.IX. skoncentrowane na Wykusie Zgrupowania, dzia?aj?c z zasadzki, na Barwinku zada?y Niemcom dotkliwe straty. W trzeciej, 28.X. oddzia?y wroga (ok. 3 tysi?cy ludzi), wsparte lotnictwem i artyleri?, uderzy?y z zaskoczenia (zdrada) i zniszczy?y obozowisko. Zgin??o 22 ?o?nierzy ochrony radiostacji i 11 ?o?nierzy z oddzia?ów Zgrupowa?. Straty niemieckie by?y jednak du?e, a wróg nie osi?gn?? celu - rozbicia i rozproszenia Zgrupowa?.

We wrze?niu spo?ecze?stwo kielecczyzny ufundowa?o Zgrupowaniom PONUREGO bojowy sztandar (orygina? przekazano w 1977 r. do Muzeum Jasnogórskiego w Cz?stochowie). W okresie od czerwca do grudnia 1943 r. Zgrupowania staczaj? ok. 50 walk zaczepnych i obronnych. W ostatnich miesi?cach 1943r. zgin?li w walkach dowódcy oddzia?ów: OSET, WILK, ROBOT i INSPEKTOR JACEK. W styczniu 1944 r. PONURY zosta? odwo?any przez Komend? G?ówna AK i przeniesiony na teren Nowogródczyzny, gdzie jako dowódca VII batalionu 77 pp Armii Krajowej zgin?? l6.VI. w walce pod Jew?aszami. Po odej?ciu PONUREGO dowództwo obj?? NURT. Po mniej aktywnym okresie zimowym, od wiosny NURT rozpocz?? mobilizacj? ?o?nierzy i wype?nianie rozkazów dowództwa Okr?gu w walce bie??cej. W Zgrupowaniu dzia?a?a "Spec-grupa" kierowana przez HABDANKA, produkuj?ca miny i granaty przeciwczo?gowe oraz pistolety maszynowe "KIS". 7.VII.1944 r. 36-osobowy oddzia? TARZANA, oczekuj?c we wsi Wola Grójecka k/?mielowa na akcj? zdobycia kolejowego transportu amunicji, w wyniku zdrady zosta? rozbity. Poleg?o 32 ?o?nierzy.

W ramach przygotowa? do operacji "Burza" Zgrupowania zosta?y przemianowane na I batalion 2 pp Legionów Armii Krajowej. W jego sk?ad wesz?y cztery kompanie: JURKA, DZIKA, SZORTA i HABDANKA oraz zwiad konny BOGORII - Stanis?awa Skotnickiego. Dowódc? batalionu zosta? NURT, jego zast?pc? MARIA?SKI - Stanis?aw Pa?ac, adiutantem ANTONIEWICZ - Leszek Popiel. Batalion otrzyma? sanitariat z doktorem ANDRZEJEM - W?adys?awem Chachajem i starsz? sanitariuszk? siostr? HANK? - Ann? Mireck?-Lubowick?. Batalion bra? udzia? w koncentracji oddzia?ów Okr?gu "Jod?a" w marszu na pomoc Warszawie oraz walczy? pod Dzieba?towem, Radoszycami, Miedzierz?, Radkowem do grudnia 1944 r. Po rozformowaniu dywizji, batalion w sile ok. 300 ?o?nierzy toczy? na prze?omie pa?dziernika i listopada wielodniowe walki pod W?oszczow? (Krzepin, Zagórze, Kosów, Lipno, Chotów) zadaj?c du?e straty Niemcom. Z walk tych NURT wyprowadzi? oddzia? bez wi?kszych ofiar. 19 stycznia 1945 r. batalion zosta? rozwi?zany zgodnie z rozkazem ostatniego Komendanta G?ównego Armii Krajowej gen. NIED?WIADKA - Leopolda Okulickiego.

Rozkaz o rozwi?zaniu Armii Krajowej zasta? ?o?nierzy NURTA w ró?nych sytuacjach: w lesie, na melinach zimowych, w wi?zieniach i obozach. Na ziemie polskie wkroczy?a Armia Radziecka. Spo?ecze?stwu narzucono system rz?dów komunistycznych, obcy i wrogi. Rozpocz?? si? okres walki ze stalinizmem i rodzimym terrorem s?u?b bezpiecze?stwa, walka o to?samo?? narodu polskiego. W tych trudnych latach wi?kszo?? ?o?nierzy PONUREGO i NURTA zachowa?a ze sob? ??czno?? i nie za?ama?a si?.

W 1957 r. grupa inicjatywna ?rodowiska wybudowa?a na Wykusie kapliczk? - pomnik z wyrytymi 123 pseudonimami ?o?nierzy Zgrupowa? poleg?ych w latach 1943-1945. Pierwsze spotkanie w dniu 15.IX.1957 r. by?o pocz?tkiem powstania ?rodowiska PONURY-NURT, które rozpocz??o upami?tnianie tablicami miejsc walk Zgrupowa?. W oparciu o Ko?ció?, a ?ci?lej o klasztor O.O. Cystersów w W?chocku, z jego Opatem, Ojcem Benedyktem - W?adys?awem Matejkiewiczem, honorowym kapelanem ?rodowiska, szerzy?o wiedz? o Armii Krajowej i jej osi?gni?ciach w walce o odzyskanie niepodleg?o?ci, o prawdziwej historii Polskiego Pa?stwa Podziemnego. Tradycj? sta?y si? coroczne, czerwcowe spotkania i msze ?wi?ta na Wykusie i w W?chocku. Od 1990 r. ?rodowisko zrzeszone jest w ?wiatowym Zwi?zku ?o?nierzy Armii Krajowej na prawach Okr?gu. W okresie 1957-1995 w 21 miejscowo?ciach kielecczyzny wzniesionych zosta?o 50 pomników - g?azów i tablic upami?tniaj?cych ludzi i walki Armii Krajowej. Obj?to patronatem i opiek? trzy szko?y: Oleszno, Wielka Wie? i Gózd. Zorganizowano kilka popularno-naukowych sesji historycznych. W roku 1984 ofiarowano spo?ecze?stwu W?chocka pierwszy figuralny pomnik ?o?nierza Armii Krajowej - mjr "Ponurego", którego szcz?tki w 1988 r. pochowano w krypcie klasztoru O.O. Cystersów. W roku 1986 ufundowano pomnik Armii Krajowej w Olesznie, a w 1989 r. pomnik Polskiego Pa?stwa Podziemnego w W?chocku. W czerwcu 1994 r. zosta?y z?o?one do grobu przy kapliczce na Wykusie prochy zmar?ego na emigracji mjr NURTA. Na murze otaczaj?cym kapliczk? umieszczane s? tabliczki epitafijne ?o?nierzy PONUREGO i NURTA zmar?ych po wojnie. Do grudnia 1996 r. umieszczono ich 207.


Fot. Andrzej Sta?kowiak


W czerwcu 1995 r. zako?czono prace zwi?zane z "Panteonem Pami?ci" przy klasztorze w W?chocku, umieszczaj?c na murze: tablic? Korpusu Kieleckiego Armii Krajowej, 5 tablic po?wi?conych Komendantom G?ównym Podziemnej Armii Polskiej, napis epitafijny Armii Krajowej oraz niniejsz? informacj? o ?rodowisku PONURY-NURT.


Link: Rezerwat Wykus








Tekst z tablic umieszczonych w Panteonie Pami?ci Polskiego Pa?stwa Podziemnego w XII-wiecznym klasztorze O.O. Cystersów w W?chocku.

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-04-13 (18204 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !