Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

g~0.jpg
  
wilk~0.jpg
  
DSCF3670_doz03_km.jpg
  
IMG_4884_male.JPG
  
IMG_0469.JPG
  
7~1.jpg
  
gniazdo_wiewiorki_2008_02_07_0158.jpg
  
prez12.jpg
  
zawilce w Klonowie.jpg
  
zsinPK.jpg
  
robak.JPG
  
dolina_kamionki_2_2007_12_08_1261_sojka.jpg
  
DSCF6461_szlak_zolty-8_buczyna_prost.JPG
  
klonow_2007_12_29_1428_krolowie03.jpg
  
12.jpg
  
ostra4.jpg
  
DSCF3487_czermien.jpg
  
DSCF5645_lilium_martagon.JPG
  
13.jpg
  
klon_polny.jpg
  
6.jpg
  
dolina_olesnicy_2008_01_26_1792.jpg
  
Img_4900.jpg
  
DSCF6707.JPG
  
DSCF1638.JPG
  Rezerwat ?winia Góra

Na po?udniowy zachód od Skar?yska – Kamiennej rozci?gaj? si? zwarte kompleksy le?ne wchodz?ce w sk?ad Suchedniowsko – Obl?gorskiego Parku Krajobrazowego. Wyst?puj?ce tutaj lasy nale?? do najpi?kniejszych zbiorowisk le?nych w kraju.

Po?o?enie rezerwatu "?winia Góra".
wyk. A. Sta?kowiak


Du?e fragmenty zachowa?y charakter pierwotnej puszczy. Wspaniale prezentuj? si? wielopi?trowe i wielogatunkowe drzewostany. Dost?p do wielu obszarów jest utrudniony przez wyst?puj?ce zabagnienia i zwarty drzewostan. Stanowi? ostoj? dla licznych gatunków zwierz?t. We florze spotykamy gatunki ro?lin górskich, gatunki bardzo rzadkie, zagro?one wygini?ciem oraz chronione.Po?o?enie i cele ochrony rezerwatu ?winia Góra.


Rezerwatu po?o?ony jest na stoku wzniesienia o nazwie ?winia Góra. Znajduje si? oko?o 7 km. na po?udniowy-zachód od Bli?yna. Powierzchnia jest przewa?nie p?aska. Ró?nica poziomów mi?dzy najwy?szym (350 m.n.p.m.) i najni?szym (325 m.n.p.m.) punktem rezerwatu wynosi 25 m. Teren jest przed?u?eniem ?a?cucha lasów samsonowsko-suchedniowsko-bli?y?skich o powierzchni 16 000 ha i jest drugim pod wzgl?dem wielko?ci na kielecczy?nie.
Wed?ug podzia?u administracyjnego rezerwat znajduje si? na terenie wsi Kuc?bów, w gminie Bli?yn, w powiecie skar?yskim. Zgodnie z podzia?em Kondrackiego le?y w makroregionie – Wy?yna Kielecko – Sandomierska, w mezoregionie – P?askowy? Suchedniowski. Drzewostany rezerwatu nale?? do najpi?kniejszych w Polsce.
Pewne partie lasów bli?y?skich zachowa?y si? w stanie naturalnym i s? ?wiadectwem istnienia dawnych Gór ?wi?tokrzyskich. Puszcza?ski charakter zachowa?y wy??cznie dlatego, ?e kamieniste, p?ytkie gleby tego obszaru nie nadawa?y si? dla celów rolniczych a i wywóz drewna z braku odpowiednich dróg by? trudny.
Wielki po?ar lasu (obj?? ok. 18 000 ha !) z roku 1854 sprawi?, ?e lasy bli?y?skie sp?on??y w ok.50%. Istniej?cy drzewostan powsta? z naturalnych odnowie? i samosiewów i jest przyk?adem wtórnej sukcesji ekologicznej.Swoje "odkrycie" rezerwat zawdzi?cza prof. W?. Szaferowi, który znalaz? tu stanowisko rzadkiej ro?liny liczyd?a górskiego Streptopus amplexifolius


Pod?o?e i klimat.


Pod?o?e stanowi? p?ytkie gleby wytworzone na powierzchni piaskowca. Spotyka si? tu i?y, ?upki, margle i lokalnie glinki ogniotrwa?e. Du?y wp?yw na gleb? i ro?linno?? rezerwatu wywar?a eksploatacja rud ?elaza, szczególnie w XVI i XVII wieku. Rudy pozyskiwano metod? odkrywkow? kopi?c do?y o g??boko?ci 2 - 2,5 m. Zb?dny nadk?ad wyrzucono na powierzchni?. W ten sposób zalegaj?cy na g??boko?ci ok. 1,4 metra w?glan wapnia mieszano ze s?absz? gleb? na powierzchni co znacznie u?y?ni?o ?rodowisko. Równie? popio?y i w?giel drzewny po po?arze w po?owie XIX wieku odegra?y zapewne znacz?c? rol? dla zainicjowania procesów wzrostowych pozwalaj?c na wkroczenie bardziej wymagaj?cych gatunków ro?lin.
Warunki klimatyczne panuj?ce w okolicach ?winiej Góry sprzyjaj? wzrostowi i rozwojowi ro?linno?ci drzewiastej. ?rednia roczna temperatura wynosi 7,3 oC, a ?redni roczny opad 832 mm.Ro?linno?? w rezerwacie ?winia Góra.


Las w rezerwacie wyró?nia si? wzorcow? kilkupi?trowo?ci? drzewostanu, w najwy?szym pi?trze wyst?puj? olbrzymie jod?y, d?by, buki i modrzewie. Zapiski historyczne mówi?, ?e ros?y tu d?by, których nie mog?y przeciera? normalne maszyny w tartakach.
Flora rezerwatu liczy 345 gatunków ro?lin naczyniowych, drzewa i krzewy reprezentowane s? przez 38 gatunków, wyst?puj? tu 22 gatunki ro?lin górskich i 20 gatunków ro?lin chronionych, 100 gatunków mchów i 70 gatunków porostów. Ro?linno?? zgromadzona jest w zespo?ach.

Na glebach ?y?niejszych wyst?puj?:
- ??g olchowo-jesionowy ( Circaeo - Alnetum) - wyst?puje fragmentarycznie , na nieznacznej powierzchni wzd?u? ma?ych strumyczków w lokalnych zakl??ni?ciach terenu , w miejscach ?yznych i wilgotnych.
- buczyna górska z ?ywcem gruczo?owym (Dentario glandulosae – Fegetum) w odmianie ubo?szej z przewag? jod?y (Abies alba) i bardziej ?yznej z czosnkiem nied?wiedzim (Alium ursinum).
- ubogie zbiorowisko gr?dowe (Querco – Carpinetum). Tam gdzie gleba jest uboga w sk?adniki pokarmowe rozwijaj? si? zbiorowiska:
- buka z borówk? czarn? (Fagus silvatica – Vaccinium myrtillus)
- bór mieszany z jod?? ( Pino – Quercetum z Abies alba ) - jest jednym z najwa?niejszych zbiorowisk ro?linnych rezerwatu . Dominuje tu jod?a. W drzewostanie rosn? ponadto sosna, d?b szypu?kowy jod?a, ?wierk, buk, modrzew polski, sosna , rzadziej d?b . Ponadto rosn? tu : je?yna , kruszyna, jarz?bina. Domieszk? stanowi modrzew polski, buk, rzadziej brzozy. Runo jest ubogie i ma charakter borowy ze znacznym udzia?em mchów.
- mszysty , mieszany bór jod?owy(Abies alba, Sphagnum girgensohnie) - drzewostan dwu- lub wielopi?trowy . Pi?tro wy?sze stanowi jod?a, buk , ?wierk , rzadziej d?b, sosna, modrzew polski. Pi?tro ni?sze : brzoza omszona, jod?a, rzadziej grab . Ponadto rosn? tu : je?yna, jarz?bina, kruszyna . W zbiorowisku tym wyst?puj? torfowce.
- wilgotny bór sosnowy (Vaccinium myrtylli – Pinetum) -jednopi?trowy drzewostan buduje tu sosna . Domieszk? stanowi brzoza omszona i modrzew polski. W warstwie krzewów wyst?puj? jarz?bina i kruszyna.
- bór bagienny (Vaccinium uliginosi – Pinetum)
- torfowisko ?ródle?ne ( Pinus silvestris – Sphagnum apiculatum)
- zbiorowisko olszy czarnej z wietlic? samicz? (Alnum glutinosa – Athyrium filix-femina) wyst?puje fragmentarycznie wzd?u? cieków wodnych. Drzewostan sk?ada si? z olszy czarnej oraz domieszkowo wyst?puj?cych jod?y, ?wierka i brzozy omszonej.
Zbiorowiska ??kowe w rezerwacie:


- zespó? wi?zówki i bodziszka b?otnego ( Filipendulo - Geranietum palustris) - zespó? ten wykszta?ca si? fragmentarycznie w?ród starych ha?d. Zajmuje on dwa niewielkie p?aty, w tym jeden o powierzchni l0 m2.
- ro?linno?? bagienna ( rz?d Phragmitetalia) - skupia si? w p?ytkich okresowo zalewanych do?ach powsta?ych w wyniku dzia?alno?ci górniczej.
- ??ka trz??licowa z bli?niczk? (Molinietum nardetosum) - w zespole tym spotykane s? : kosaciec syberyjski (Iris sibirica) , mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), przytulia pó?nocna (Galium boreale) . Trz??lica modra (Molinia coerulea) nie odgrywa na ??kach w rezerwacie wi?kszej roli.

Niecz?sto mo?na spotka? lasy, w których nie ruszaj?c si? z miejsca w zasi?gu wzroku widzimy jednocze?nie 6-7 gatunków drzew. ?wiadczy to o zró?nicowaniu drzewostanu.

Najwa?niejszymi gatunkami lasotwórczymi na ?winiej Górze s?:
- jod?a pospolita (Albies alba) - oznacza si? w rezerwacie du?? ?ywotno?ci?. Jod?a ro?nie najobficiej na glebach torfowo - glejowych i torfowo - bielicowych.
- modrzew polski (Larix polonica) - ro?nie we wszystkich zbiorowiskach rezerwatu sporadycznie lub jako domieszka innych drzew. Na glebach brunatnych osi?ga w wieku 250 lat 38 m wysoko?ci i 115 cm pier?nicy .
- sosna zwyczajna (Pinus silvestris ) - najwy?sz? wysoko?? i obj?to?? osi?ga na glebach brunatnych, nieco gorsz? na glebach bielicowych i bielicowo - glejowych . Najgorzej ro?nie na torfowisku le?nym. Naturalne odnawianie sosny napotyka na trudno?ci z uwagi na silnie rozwini?t? warstw? runa le?nego, która jest siln? konkurencj? dla siewek i podrostu sosny.
- ?wierk pospolity (Picea excelsa) - znajduje w rezerwacie korzystne warunki rozwoju i odnawiania na mokrych glebach torfowo i bielicowo - glejowych . Na skraju boru bagiennego ro?nie okaz ?wierka kolumnowego.
- buk zwyczajny (Farus silvatica) - znajduje on najlepsze warunki rozwoju i odnawia si? obficie w zespole (Dentario glendulosae – Fagetum) na glebach brunatnych w?a?ciwych i glebach brunatnych kwa?nych .
- d?b bezszypu?kowy ( Quercus sessilis ) - ma najwi?kszy udzia? w warstwie drzew trzech ?rodowisk : (Pino – Quercetum) , (Fagus silvatica - Vaccihium myrtillus) i w zespole (Dentario glandulosae – Fagetum) . Odnawia si? na ogó? s?abo.
- grab zwyczajny ( Carpinus betulus) - tworzy domieszk? drzew na glebach ?yznych brunatnych w?a?ciwych lub próchniczo - glejowych. Najlepsze warunki znajduje na nabrze?ach ??gu olchowo -jesionowego . Ro?nie sporadycznie w innych zbiorowiskach
- jawor (Acer pseudoplatanus) - wyst?puje najliczniej jako domieszka w warstwie drzew w zespo?ach (Dentario glandulosae – Fagetum) i (Querco – Carpinetum). Najlepiej odnawia si? na glebach brunatnych w?a?ciwych jak równie? na glebach ?yznych próchniczo - glejowych.
- olsza czarna (Alnus glutinosa) - olsza lubi gleby wilgotne, eutroficzne lub oligotroficzne. Odnawia si? z trudem ze wzgl?du na nadmierne ocienienie.
- klon zwyczajny ( Acer platanoides ) - wyst?puje w zespole buczyny na ?yznych fragmentach gleb . Jest go mniej w drzewostanach ubogiego gr?du i ca?kowity brak w borze jod?owym.
- brzoza brodawkowata (Betula verrucosa) - wyst?powanie brzozy brodawkowatej ogranicza zbytnia wilgotno?? gleb . Brzozy odnawiaj? si? z trudno?ci? ze wzgl?du na ocienienie.
- brzoza omszona (Betula pubescens) - brzoza omszona ro?nie w warstwie drzew mieszanego boru jod?owego, w borach sosnowych: wilgotnym i bagiennym.

Schistostega osmundacae - ?wiec?cy mech.
fot. www.wisplants.uwsp.edu


Na ?winiej Górze odnaleziono tak?e stanowiska rzadko spotykanych ro?lin. Jedn? z nich jest Schistostega osmundacae - ?wiec?cy mech. Jest jednym z najbardziej interesuj?cych gatunków we florze mchów Polski oraz w rezerwacie „?winia Góra" . To relikt systematyczny, element atlantycki. Wyst?puje na stanowiskach silnie ocienionych np. w za?omach skalnych, jaskiniach , rosn?c przewa?nie na ska?ach . W rezerwacie „?winia Góra" siedliskiem jego wyst?powania s? wykroty, gdzie wyrasta bezpo?rednio na ziemi, na glebie ubogiej , piaszczystej lecz przesyconej próchnic?. Odnaleziono kilka stanowisk jego wyst?powania w pó?nocnej cz??ci rezerwatu w lesie jod?owym.


Modrzewnik lekarski Laricifomes officinalis - zagro?ony wygini?ciem grzyb.
fot. A. Sta?kowiak


Drugi interesuj?cy gatunek jest grzybem. W?ród licznych gatunków grzybów wyst?puj?cych w rezerwacie
na uwag? zas?uguje z pewno?ci? modrzewnik lekarski Laricifomes officinalis (Fomitopsis officinalis). Znajduje si? on na "Czerwonej li?cie", gdzie zosta? przyporz?dkowany do kategorii E - gatunków wymieraj?cych, których prze?ycie jest ma?o prawdopodobne, je?li nadal b?d? dzia?a? czynniki zagro?enia.
W 1968 r. znany by? jeszcze z kilkunastu stanowisk w Polsce. Obecnie obserwowany jedynie na pojedynczych egzemplarzach starych modrzewi na obszarze ochronnym „Góra Che?mowa" w ?wi?tokrzyskim Parku Narodowym (5 stanowisk) oraz w rezerwacie przyrody "?winia Góra" (1 stanowisko). Modrzewnik lekarski to grzyb paso?ytniczy rozwijaj?cy si? w naszych warunkach przyrodniczo-le?nych na ?ywych oraz powalonych modrzewiach. Owocniki s? wieloletnie i osi?gaj? wiek oko?o 50 lat, a nawet wi?cej. Maj? kszta?t "kopytowaty" lub cylindryczny, barw? bia?aw? do kremowej z ciemniejszymi pr?gami i zawieraj? agaricyn?.
Dzia?anie kwasu agaricynowego zosta?o docenione ju? przed wiekami. O leczniczych w?a?ciwo?ciach modrzewnika wspominaj? m.in. Pliniusz Starszy w "Naturalis Historia" (I w .n.e.) oraz ?yj?cy w XVI w. Marcin z Urz?dowa, w swym dziele z zakresu botaniki lekarskiej "Herbarz Polski". X. ?adowski w "Historyi naturalnej Królestwa Polskiego" wydanej w Krakowie w 1783 r., przytacza wiadomo?ci o tym gatunku z prac Syreniusza i Rz?czy?skiego w nast?puj?cy sposób:

"Agaryk modrzewiowy jest g?bka, czyli grzyb bia?awy, który do pnia przyrasta. ...wchodzi do lekarstw.... Zbieraj? go przed zim?, gdy ju? dobrze stwardnieje, po roku albowiem traci swój skutek i staje si? czarnym i s?kowatym, jak dawniej, tak tera?niejsi wychwalaj? g?bk? modrzewiow? na ból g?owy, parali?, kaszel, sciatyk? i febry. Tego Agaryku mamy pod dostatkiem w Polszcze, gdziekolwiek lasy modrzewiowe znajduj? si?".

Z uwagi na swoje uznane w?a?ciwo?ci modrzewnik by? obiektem poszukiwa? i zbieractwa. Agarycyna
zawarta w owocnikach pora?a unerwienie gruczo?ów potowych, w ma?ych dawkach pobudza o?rodek naczyniowo - ruchowy, w du?ych natomiast powoduje jego pora?enie. Znachorzy wiejscy stosowali odwary z modrzewnika przy cierpieniach wywo?anych nowotworem przewodu pokarmowego czy w?troby. Uznawano go za swoiste panaceum na wszelkie choroby, u?ywano jako substytut chininy.
Zagro?enie wygini?ciem tego gatunku spowodowa?o podj?cie próby translokacji modrzewnika lekarskiego
w celu aktywnej ochrony, zwi?kszenia miejsc wyst?powania oraz uratowania od ca?kowitego wygini?cia. W jednym z rezerwatów przyrody w centralnej Polsce dokonano inokulacji 30 wiekowych drzew modrzewia europejskiego kawa?kami drewna modrzewiowego przero?ni?tego strz?pkami modrzewnika lekarskiego.


Puszcza?skiego charakteru dodaje rezerwatowi du?a ilo?? zwalonych drzew, martwych pni, poro?ni?tych
owocnikami hub lub pokrytych kobiercami mchów i porostów a tak?e g?sty m?odnik pochodz?cy z samosiewu. Bogate runo le?ne sk?ada si? z rzadkich i chronionych gatunków ro?lin tj. liczyd?o górskie, pe?nik europejski, podkolan bia?y, kosaciec syberyjski, wawrzynek wilcze?yko, czosnek nied?wiedzi, storczyk plamisty, rosiczka okr?g?o- i d?ugolistna, wid?aki, mchy oraz paprocie.


O kondycji tutejszych lasów mo?e ?wiadczy? rozstrzygni?cie "Konkursu na najgrubsze drzewo Lasów
Pa?stwowych u progu XXI wieku". W dniu 25 lutego 2002 r. Kapitu?a Konkursowa dokona?a wyboru najgrubszych drzew spo?ród zg?oszonych do konkursu.
Za najgrubsze drzewa uznano:

- w kategorii – „Jod?a pospolita" - jod?? pospolit? o obwodzie 415 cm, rosn?c? na terenie RDLP Radom, w Nadle?nictwie Suchedniów, Le?nictwie Odrow??ek, wydzieleniu 75c, zg?oszon? przez p. Zdzis?awa Jankowskiego.
- w kategorii – „Klony" - jawora, o obwodzie 620 cm, rosn?cego na terenie RDLP w Radomiu, Nadle?nictwie Suchedniów, Le?nictwie ?winia Góra, wydzieleniu 95 h, zg?oszonego przez p. Zdzis?awa Jankowskiego.


Fauna rezerwatu.


?wiat zwierz?t jest równie? interesuj?cy i odpowiada gatunkom spotykanym w ca?ym kompleksie lasów.
Spotka? tu mo?na du?e ssaki - jelenie Cervus elaphus, ?osie Alces alces, sarny Capreolus capreolus, dziki Sus scrofa, i mniejsze zaj?ce Lepus europaeus, borsuki Meles meles, wiewiórki Sciurius vulgaris, lisy Vulpes vulpes, kuny le?ne Martes martes, ?asice Mustela nivalis, popielice Glis glis, orzesznice Muscardinus avellanarius, myszy le?ne Apodemus flavicollis, badylarki Micromys minutus, i nietoperze. Na pocz?tku bie??cego tysi?clecia w okolicy rezerwatu pojawi?y si? bobry Castor fiber, które przyby?y wzd?u? rzeki Krasnej, która w pobli?u rezerwatu ma swoje ?ród?a. Lecz najwi?ksz? sensacj? w ostatnim czasie by?o pojawienie si? zim? 2006 roku watahy wilków Canis lupus z?o?onej z trzech osobników. Przy le?nej drodze, prowadz?cej do rezerwatu ?winia Góra, my?liwi z kieleckiego ko?a ?owieckiego „Przepiórka" znale?li rozszarpanego m?odego jelenia i wiele tropów.
Spo?ród ptaków - kuku?k?, dzi?cio?y, bociana czarnego, kruka, jarz?bka, jastrz?bia go??biarza, sikorki,
kowalika. P?azy reprezentuj? - ?aby, ropuchy, rzekotka drzewna, a gady – jaszczurki zwinka i ?yworodna, zaskroniec, padalec i ?mija zygzakowata. Wyst?puj? tu rzadko spotykane motyle – pok?onnik osiniec, mieniaki i szlaczko? torfowiec.

O tym jak wielk? warto?? przedstawia rezerwat, mo?e ?wiadczy? fakt zaprezentowania go w 1960 r. uczestnikom Konferencji Mi?dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

Walory historyczne.


Pocz?wszy od XV wieku rezerwat by? miejscem wydobywania metod? odkrywkow? rud ?elaza,o czym ?wiadcz? do dzi? zachowane g?ównie w zachodniej cz??ci rezerwatu zasypane szyby, do?y kopalniane, a w okolicy ?lady po prymitywnych piecach. Takie wykorzystanie terenu, powi?zane z przemieszczeniem ziemi, podnios?o urodzajno?? gleby, a tym samym jako?? siedliska le?nego. W rejonie ?winiej Góry w czasie II wojny ?wiatowej przebywa?y liczne oddzia?y partyzanckie, mi?dzy innymi "Hubala", "Narbutta", "Ponurego".W gajówce Rosochy (nazwa pochodzi od ?opat ?osia) znajduje si? pomnik upami?tniaj?cy bitw? z hitlerowcami z 1944 r. Teren rezerwatu „?winiej Góry" znany jest najbardziej z wielkiej bitwy stoczonej przez brygady AL z hitlerowcami w 1944 r. 16 wrze?nia Niemcy rozpocz?li ob?aw? w lasach suchedniowskich, w których stacjonowa? obwód III AL. Dosz?o do ci??kiej 4-dniowej walki pod „?wini? Gór?”, w której po polskiej stronie wzi??y udzia?: 10 i 11 brygada AL., l Batalion I Brygady oraz kompania sztabowa. W nocy z 19 na 20 wrze?nia oddzia?y polskie zwin??y pier?cie? obrony i przedosta?y si? poza teren otoczony przez hitlerowców . Dowództwo obwodu przenios?o si? w lasy siekierzy?skie, a g?ówne si?y AL wycofa?y si? w rejon Gruszki.


BZYMEK A., DURLIK L., STA?KOWIAK A. 2003. Rezerwat "?winia Góra". Las - racjonalna gospodarka i ochrona. Skar?yskie Zeszyty Ligi Ochrony Przyrody. Zeszyt nr 7; Skar?ysko–Kamienna s.41-48


Link: 1. The forest reserve "?winia Góra"
2. Galeria zdj?? z rezerwatu "?winia Góra"
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-01-31 (24061 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.11 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !