Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

piuska.jpg
  
9.jpg
  
labedzie_poziom_0574_km.jpg
  
DSCF9458_str_kaczka.jpg
  
janowiec2007_0819(040)_talerz2.jpg
  
Samsonów_wieza_gichtociagowa~0.jpg
  
janowiec2007_0819(050)_stary_obraz.jpg
  
klonow_2007_12_29_1454_droga_na_bukowa_km.jpg
  
wschszczyt5.jpg
  
DSCF7130_Rydno-19.JPG
  
IMG_1835_km.jpg
  
wioska3.jpg
  
DSCF8107p_bukowa_km.jpg
  
DSCF6866.JPG
  
IMG_4723_m1.jpeg
  
jedrow_2008_01_12_1621_bobry_zerowanie_km.jpg
  
DSCF6955_oznaczenie szlaku.JPG
  
DSCF6847.JPG
  
DSCF7915_krzyz_1884r_Michniów.jpg
  
1~4.jpg
  
22.jpg
  
mewa2471_km.jpg
  
krol12.JPG
  
16.jpg
  
mewy2460.jpg
  Wilki znów wróci?y!
Wersja angloj?zyczna (in English)


Po raz pierwszy od trzydziestu lat na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego pojawi?y si? wilki. Suchedniowscy my?liwi znale?li zagryzionego przez nie jelenia, dotarli?­my te? do my?liwych, któ­rzy widzieli te zwierz?ta.

­


O tym. ?e w lasach mi?dzy Suchedniowem a Bli?ynem s? wilki, pog?oski kr??y?y od ponad mie­si?ca. Widziano tropy na ?niegu, przypominaj?ce wilcze. Ale dopóki nie by?o dowodów na ich przeby­wanie, milczano. Teraz s? dowody. - Przy le?nej drodze, prowadz?cej do rezerwatu ?winia Góra, my?liwi z kieleckiego ko?a ?owieckiego „Przepiórka" znale?li rozszarpane­go m?odego jelenia i wiele tropów.

- Wokó? zagryzionego zwierz?cia by?o du?o charakterystycznych ?ladów, pot??nej, wyd?u?onej ?apy. Ta­kie odciski zostawiaj? w?a?nie wilki - mówi Marek Miazga, nadle?niczy Nadle?nictwa Suchedniów.

– Jako przyrodnik ciesz? si?, ?e wróci?y one w ?wi?tokrzyskie. Jako my?liwy - mniej - dodaje. Do niedawna nie by?o pewno?ci czy jele? nie pad? ofiar? zdzicza?ych psów. Ale trzech le?ników widzia?o legendar­ne drapie?niki na w?asne oczy!

-Pierwszy raz w ?yciu widzia?em wilka. Z odleg?o?d oko?o trzydziestu metrów. To by?o dale­ko od zabudowa?, zwierz? mia?o ty­pow? sylwetk? - opo­wiada Wies?aw Stachera. Le?niczemu z Wilczego Boru Artu­rowi Milanowskiemu kilka dni temu uda?o si? samocho­dem bardzo blisko podjecha? do wata­hy. - Obserwo­wa?em je z kilkuna­stu metrów, jak ba­wi?y si? na ?niegu. - Widzia?em dwa wilki, kiedy uciek?y, znalaz?em jeszcze trop trzeciego - twierdzi le?niczy.

Informacje na ten temat dotar?y ju? do ?wi?­tokrzyskiego ?owczego wojewódz­kiego Jaros?awa Miko?ajczyka: -Po raz ostatni wilki widziane by?y u nas w latach siedemdziesi?tych ko?o Rakowa. Wtedy my?liwy za­strzeli? jednego z nich. Wilki w Pol­sce s? coraz liczniejsze, szukaj? nowego terytorium. Jego zdaniem, ludzie nie powin­ni si? obawia? spotkania z tym dra­pie?nikiem. - Zdrowe osobniki maj? zakodowany l?k przed cz?owiekiem. To one pierwsze uciekaj? na nasz widok. Wilk mo?e zaatakowa?, je?li jest ranny lub chory. Oczywi?cie lepiej zachowa? ostro?no?? i nie wchodzi? mu w drog?.

Jak zapewnia ?owczy, suche­dniowskie wilki nie musz? si? oba­wia? my?liwych. Ten gatunek znaj­duje si? pod ?cis?? ochron? i nie wolno na niego polowa?.

- Po ponad trzydziestu latach po­suchy wilki wróci?y na swoje daw­ne siedliska. Prawdopodobnie przyw?drowa?y tu z Bieszczad lub Beskidów, gdzie ostatnio bardzo si? rozmno?y?y i jest ich za du?o - uwa?a Andrzej Sta?kowiak, ba­dacz przyrody ze Skar?yska.

Artyku? 2.

Po 50 latach wróci?y wilki
Najpierw pojawi?y si? dziwne tropy. Potem my?liwi zacz?li znajdowa? sarny i jelenie. Wataha kr??y po gminach Bli?yn, Suchedniów i ??czna.

Po 50 latach w ?wi?tokrzyskie wróci?y wilki.

Jeszcze niedawno najwi?kszym drapie?nikiem w naszych lasach by? lis. Co najwy?ej móg? zadusi? kur?. Od roku mamy prawdziwych drapie?ców, przed którymi dr?? wszystkie le?ne stworzenia. Po pó?wiecznej nieobecno?ci wróci?y wilki i jest ich coraz wi?cej.
Kto nie zna obrazu, na którym przera?one konie ci?gn? sanie, a siedz?cy w nim ludzie broni? si? przed stadem wilków. Takie obrazki sprawi?y, ?e ju? po II wojnie ?wiatowej te drapie?niki by?y bezlito?nie t?pione wszelkimi metodami. Strzelano do nich, truto, zabijano m?ode. Ludzie byli skuteczni. Pó? wieku temu zgin??y ostatnie ?wi?tokrzyskie wilki.
- To by? czas, kiedy pa?stwo p?aci?o za ka?dego zabitego wilka. Jeden z mieszka?ców ??cznej znalaz? gniazdo z m?odymi. Jednego zabra? do domu i hodowa? jak zwyk?ego psa. Wszystko by?o w porz?dku do czasu, kiedy s?siedzi nie zacz?li si? na?miewa? z wilka, ?e taki potulny. W?a?ciciel zgodzi? si? go wystawi? do walki przeciwko dwu ros?ym owczarkom niemieckim. Zaatakowany wilk w momencie zabi? oba wilczury. Dano mu spokój, ale w zwierz?ciu odezwa? si? dziki instynkt. We wsi zacz??y gin?? psy, wilk zagryza? je nocami. W ko?cu trzeba by?o go zabi? - opowiada o ko?cu wilczej epopei nadle?niczy Nadle?nictwa Suchedniów, Marek Miazga.
Ostatnia informacja o obecno?ci wilków pochodzi z 1954 roku, wtedy we wsi Jastrz?bia zagryz?y one trzy owce. Od tego czasu do lutego ubieg?ego roku nikt o wilkach na naszym terenie nie s?ysza?. Ale wróci?y.

?LADY NA ?NIEGU
Najpierw pojawi?y si? dziwne tropy, jak du?ego psa. Potem my?liwi zacz?li znajdowa? zabite sarny i jelenie. Zacz?to podejrzewa?, ?e w okolicy mog?y pojawi? si? wilki. Wi?kszo?? w to nie wierzy?a, do czasu, kiedy le?niczy le?nictwa Jastrz?bia, 40-letni Artur Milanowski, przypadkiem nie spotka? trzech doros?ych wilków.
- To by?o 25 lutego, dok?adnie o godzinie 7.20. Jecha?em samochodem przez las. Droga by?a prosta, widzia?em je ju? z kilometra, ale s?dzi?em, ?e to psy. Uda?o mi si? podjecha? blisko. Wtedy przekona?em si?, ?e to wilki - opowiada le?nik. O swojej obserwacji powiadomi? pochodz?cego z Bli?yna doktora Romana Gul?, który od 20 lat bada ?ycie wilków w Bieszczadach. Ten potwierdzi?, ?e o pomy?ce nie mo?e by? mowy. Sk?d przysz?y? Prawdopodobnie z Bieszczad b?d? lubelszczyzny. Pocz?tkowo s?dzono, ?e to tylko krótka wizyta i ?e wilki wiosn? si? wynios?. Okaza?o si?, ?e drapie?niki postanowi?y osiedli? si? w ?wi?tokrzyskich lasach.

TROPICIEL
Od roku ?wi?tokrzyskie wilki tropi Artur Milanowski. Uda?o mu si? ustali?, ?e wataha kr??y po terenie gmin Bli?yn, Suchedniów i ??czna. Dla wilka pokonanie w ci?gu nocy odleg?o?ci 50 kilometrów nie jest wyczynem. Le?nik zbiera ?lady - krew, odchody, sier??. Gromadzi próbki. Kiedy b?dzie ich sto, b?dzie mo?na przeprowadzi? badania genetyczne suchedniowskiego stada. Dowiemy si? wtedy, sk?d pochodzi ta populacja. Kilka razy w tygodniu Milanowski w?druje po lesie, tropi?c wilki.
- To wyj?tkowo przebieg?e stworzenia. Kiedy w?druj?, id? ?lad w ?lad, stawiaj? ?apy dok?adnie tam, gdzie postawi? je poprzednik. Tropy id? jak po sznurku, w prostej linii. Psy tak nie potrafi?. Cz?sto jest tak, ?e idzie si? za tropem s?dz?c, ?e pod??a si? za jednym wilkiem. Dopiero w pewnym momencie ?lady si? rozchodz? i dopiero wtedy wiadomo, ?e by?y trzy sztuki - opowiada nasz rozmówca.

S? M?ODE
Milanowski nauczy? si? wy? jak wilk, nocami nawo?uje i cz?sto drapie?niki mu odpowiadaj?. - Kiedy? uda?o mi si? je zwabi? na odleg?o?? oko?o dwustu metrów. S?ysza?em je dok?adnie. Kiedy? jednocze?nie odpowiada?y mi cztery wilki z czterech ró?nych miejsc. Nawet zabra?em ojca i córk?, ?eby pos?uchali tego charakterystycznego wycia. To robi wra?enie - mówi pan Artur.
Milanowski nagrywa wilcze g?osy. - M?ode nie potrafi? wy? tak, jak doros?e, dopiero si? ucz? i nie ma trudno?ci z odró?nieniem. Ustali?em, ?e w tym roku wadera (samica) mia?a przynajmniej cztery m?ode. L?g zako?czy? si? sukcesem. To ?wiadczy o tym, ?e wilki czuj? si? u nas dobrze i wszystko wskazuje na to, ?e zostan? tu na sta?e - twierdzi le?nik.

JAK POLUJ?
Wilki s? pot??nymi zwierz?tami, wielko?ci mocno wyro?ni?tego owczarka kaukaskiego. Doros?e osobniki wa?? kilkadziesi?t kilogramów. Poluj? stadnie. - Zwykle, kiedy namierz? zdobycz, jeden z osobników goni j? w linii prostej, dwa inne biegn? równolegle po bokach. Ofiar? dopadaj? na dwa sposoby; albo zagoni? j? tak, ?e pada bez si?, albo uciekaj?ce zwierze, w którym? momencie skr?ca i wtedy wpada wprost na którego? z biegn?cych bokiem wilków. Ofiar? u?miercaj? najcz??ciej przegryzaj?c gard?o - opowiada Artur Milanowski.
Do tej pory nie stwierdzono, by na naszym terenie wilki zabi?y zwierz? gospodarskie. Znajdowane s? za to szcz?tki saren, jeleni, nawet dzików. Jak twierdz? le?nicy, w okolicy znacznie uby?o wa??saj?cych si? po lasach psów. Grupy wiejskich kundli do tej pory mocno dawa?y si? we znaki le?nej zwierzynie. Teraz jakby je wymiot?o. Przyczyna jest prosta - wilki nie znosz? obecno?ci psów na swoich terenach ?owieckich. Skutecznie je zabijaj? i zjadaj?.

SPOTKANIE TO CUD
Spotka? wilka jest bardzo ci??ko. Milanowski widzia? je na w?asne oczy zaledwie raz. - Kiedy? tropi?em wilka, by? blisko. Szed?em jego ?ladami. Niesamowicie kluczy?, zatacza? ko?a, wraca? na w?asne tropy, nawet szed? kilkadziesi?t metrów korytem strumienia, ?eby tylko mnie zgubi?. I uda?o mu si? to. Wilki unikaj? ludzi, je?li tylko mog?. Dlatego nie trzeba si? ich obawia?, nawet, je?li dosz?oby do przypadkowego spotkania, zwierz? ucieknie - twierdzi le?nik.
Szcz??cie mia? my?liwy z Suchedniowa, Wojciech Wi?niewski. - Jesieni? wybra?em si? na rykowisko, by? wieczór, siedzia?em na drzewie i czeka?em na byka. W pewnej chwili us?ysza?em, ?e co? ch?epcze wod?. W odleg?o?ci 30 metrów zobaczy?em du?ego wilka przy bagnie. Pi? wod?. Nawet nie us?ysza?em, jak nadchodzi. Pojawi? si? jak duch. Przez d?u?sz? chwil? obserwowa?em go przez lunet? sztucera. Potem znikn?? w lesie. To by?o wyj?tkowe prze?ycie - opowiada my?liwy.

Artur Milanowski, le?niczy le?nictwa Jastrz?bia: - Wilki unikaj? ludzi, kiedy mog?, schodz? im z drogi. Tropi? je od roku i zaledwie raz uda?o mi si? je zobaczy?. Te zwierz?ta instynktownie unikaj? cz?owieka. Spotkanie z wilkiem to najcz??ciej szcz??liwy traf.

B?DZIE ICH WI?CEJ?
W ci?gu roku z trzech sztuk wataha zwi?kszy?a liczebno?? do co najmniej siedmiu sztuk. Czy wilków b?dzie u nas jeszcze wi?cej? Artur Milanowski uwa?a, ?e nie.
- Nawet w Bieszczadach, gdzie jest najwi?cej wilków, watahy nie licz? wi?cej, ni? po kilka sztuk. Gdy jest ich za du?o, przewodnik stada wyp?dza cz??? osobników, które w?druj? w inne rejony. Chodzi o to, by nie brakowa?o po?ywienia dla stada i by ca?y czas zachodzi?a wymiana genów. Dlatego nie ma obaw, ?e nasze lasy zaroj? si? od wilków - uspokaja le?nik.
I zdradza nam tajemnic? - suchedniowskie stado nie jest ju? jedynym w regionie. Wiele wskazuje na to, ?e te pi?kne drapie?niki pojawi?y si? równie? w koneckich lasach.

"Echo Dnia" 16 lutego 2007

Mateusz BOLECHOWSKI

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-03-01 (125823 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.22 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !