Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

janowiec2007_0819(050)_stary_obraz.jpg
  
bobrza_zaskroniec.jpg
  
rajdwiosenny3.jpg
  
DSCF9342_skalka_pion_km~0.jpg
  
IMG_4885_male.JPG
  
DSCF9728_strumien_km.jpg
  
DSCF5645_lilium_martagon.JPG
  
DSCF5970.JPG
  
mina.JPG
  
prez7.jpg
  
01_wiernarzeka.jpg
  
pelnik.jpg
  
ula2.JPG
  
wrota.jpg
  
ATT00236.jpg
  
namioty_czwartek_2.jpg
  
krol6.JPG
  
lipowe_pole2007_0114_112435_slady.JPG
  
DSCF9723_prosionek.jpg
  
3~5.jpg
  
Img_4896.jpg
  
DSCF6517_tablicaPKP.jpg
  
DSCF0736_droga_do_kapkazow_km.jpg
  
DSCF7923_kapliczka_przy_lesie.jpg
  
a~1.jpg
  Czerwo?czyk fioletek Lycaena helle
EntomologiaCzerwo?czyk fioletek Lycaena helle - jest gatunkiem motyla wykazywanym z nielicznych stanowisk na nizinach w Polsce. Jest silnie zagro?ony wygini?ciem ze wzgl?du na ograniczon? powierzchni? ?rodowisk l?gowych, zamieszkuje podmok?e ??ki i torfowiska niskie.


Gatunek o zasi?gu transpalearktycznym obejmuj?cym ch?odne i umiarkowane obszary od zachodniej Europy po wschodni? Azj?. W zachodniej Europie widoczna jest wyra?na regresja zasi?gu. W krajach o?ciennych tzn w Czechach, na S?owacji, W?grzech i na ?otwie fioletek ju? ca?kowicie wymar?. W Polsce gatunek wyst?puje g?ównie w po?udniowej i wschodniej cz??ci kraju, a na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce ma izolowane stanowiska. Nieliczne populacje wyst?puj?ce na nizinach s? rozproszone i przewa?nie izolowane od siebie, a stanowiska maj? cz?sto niewielk? powierzchni?. W ci?gu ostatnich kilkunastu lat zosta? znaleziony w 75 kwadratach siatki UTM ((Universal Transverse Mercator - to siatka o boku 10 km).

Rozmieszczenie czerwo?czyka fioletka w Polsce
Polska Czerwona Ksi?ga Zwierz?tRozpi?to?? skrzyde? czerwo?czyka fioletka waha si? od 26 do 28 mm.Jest najmniejszym, ale i chyba najpi?kniejszym z naszych czerwo?czyków. Wierzchnia strona skrzyde? ma nadzwyczajny fioletowy blask, który przy odpowiednim k?cie padania promieni s?onecznych wydaje si? l?ni? nad miedzianym i brunatnym t?em. Dymorfizm p?ciowy jest zaznaczony.
U obu p?ci skrzyd?a zarówno pierwszej jak i drugiej pary maj? brunatne t?o. U samca na skrzydle przednim wyst?puje bardzo silny fioletowy po?ysk (szczególnie u osobników 1-go, wiosennego pokolenia, który dodatkowo mo?e by? przebity pomara?czowym rozja?nieniem w ?rodku skrzyd?a). Skrzyd?o tylne brunatne z fioletowym po?yskiem, jednak s?abszym ni? na skrzydle przednim i pomara?czow? przepask? brzegow?.
U samicy na skrzydle przednim znajduj? si? dwie pomara?czowe przepaski brzegowe rozdzielone przepask? barwy brunatnej. Skrzyd?o tylne jest równie? brunatne z pojedyncz? pomara?czow? przepask? brzegow?. Na obu skrzyd?ach wyst?puje s?aby fioletowy po?ysk.
Spód skrzyd?a przedniego ma dominuj?c? barw? pomara?czow? z licznymi czarnymi plamkami w ?ó?tej obwódce, ponadto przy brzegu bocznym wyst?puje ciemniej pomara?czowa przepaska kraw?dziowa a przy niej rz?dek czarnych plamek, z których ka?da ograniczona jest od wewn?trz bia?ym paskiem. Skrzyd?o tylne ma t?o barwy szaropomara?czowej. Znajduje si? na nim kilka czarnych plamek w jasnej obwódce oraz szeroka pomara?czowa przepaska brzegowa ograniczona od zewn?trz rz?dkiem czarnych plamek a od ?rodka skrzyd?a rz?dkiem czarnych plamek, z których ka?da posiada od ?rodka skrzyd?a bia?? linie w kszta?cie litery V odwróconej dzióbkiem do ?rodka skrzyd?a.
Czerwo?czyk fioletek na kwiatostanie rdestu w??ownika.
fot. A. Sta?kowiakCzerwo?czyk fioletek ma w Polsce dwa pokolenia w ci?gu roku. Pierwsze pokolenie pojawia si? w maju i osobniki tego pokolenia lataj? do pocz?tku czerwca. Samice sk?adaj? jaja na li?ciach rdestu w??ownika Polygonum bistorta. Wygl?da to w ten sposób, ?e samica siada na li?ciu rdestu na ?rodkowym nerwie. Nast?pnie cofaj?c si? przechodzi na spód li?cia, gdzie przykleja jedno jajeczko i szybko odlatuje. Z jaj wyl?gaj? si? g?sienice drugiego pokolenia, które ?eruj? na ro?linie ?ywicielskiej do ko?ca czerwca. S? monofagami. Przepoczwarzaj? si? zawisaj?c pod li?ciem a na pocz?tku lipca pojawiaj? si? pierwsze osobniki drugiego pokolenia. Loty imago trwaj? mog? trwa? do ko?ca sierpnia. Samice sk?adaj? jaja zimowe, z których dopiero wiosn? wyl?gn? si? nowe g?sienice daj?c pocz?tek kolejnemu pokoleniu motyli.

Czerwo?czyk fioletek - odpoczywajacy na li?ciu.
fot. A. Sta?kowiakCzerwo?czyk fioletek jest skrajnym terytorialist?. Podczas przeprowadzonych w Niemczech bada? stwierdzono, ?e oznakowane osobniki przy powtórnym od?owieniu nie odda?y sie ze swojego terytorium wi?cej ni? na kilkadziesi?t metrów. Przeci?tne odleg?o?ci mi?dzy miejscem pierwszego i kolejnego od?owu wynosi?y odpowiednio 37 merów dla samców i 61 metrów dla samic. Potencja? kolonizacyjny jest zatem niewielki i odizolowane populacje wydaj? si? by? bardziej nara?one na wyginiecie. Preferowanym ?rodowiskiem s? wilgotne ??ki z rzedu Molinietaliazaliczne do zwi?zku Calthion palustris z du?ym udzia?em rdestu w??ownika Polygonum bistorta na os?oni?tych, ciep?ych i wilgotnych stanowiskach. Z powodu zniszczenia naturalnych ?rodowisk jakimi pierwotnie by?y torfowiska czerwo?czyk fioletek zasiedla teraz prawie wy??cznie antropogeniczne, efemeryczne ?rodowiska np. ekstensywnie u?ytkowane lub opuszczone wilgotne ??ki g?ównie w Europie ?rodkowej. Doros?e osobniki spotkamy nie tylko na odkrytych ??kach ale i w ich otoczeniu w urozmaiconych florystycznie nitrofilnych, okrajkowych zbiorowiskach zió? i pn?czy wzd?u? cieków wodnych, które na ni?u zaliczane do klasy Galio-Urticenea). Tworz? one charakterystyczne zbiorowiska welonowe - czyli w?skie okrajki ro?lin czepnych pomi?dzy nadrzecznymi szuwarami, a zaro?lami wiklinowymi oraz ??gami wierzbowymi w dolinach rzecznych. W sk?ad tych s?abo jeszcze rozpoznanych fitocenoz wchodz? przede wszystkim kielisznik zaro?lowy Calystegia sepium, kanianka pospolita Cuscuta europea, przytulia czepna Galium aparine, rdestówka zaro?lowa Fallopia dumnetorum, zaznacza si? równie? du?y udzia? ro?lin nitrofilnych, m.in. pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. Fioletki ch?tnie tu przebywaj? chroni?c si? przed wiatrem.

Czerwo?czyk fioletek - ukryty w zwini?tym li?ciu w??ownika.
fot. A. Sta?kowiakNa otwartym terenie odpoczywaj? siadaj?c na li?ciach w??ownika lub chowaj? si? wewn?trz cz??ciowo zwini?tego li?cia. Podczas s?onecznej pogody wiosn? motyle ch?tnie odwiedzaj? kwiaty rze?uchy Cardamine spp. i niezapominajki Myosotis spp. a latem rdestu w??ownika P. bistorta. Szybko przelatuj? z kwiatka na kwiatek unikaj?c spotkania z drapie?nikami. Lot jest trzepotliwy, z cz?st? zmian? kierunku i odbywa sie nisko w?ród ro?lin. Brunatne t?o skrzyde? skutecznie chroni przed wzrokiem prze?ladowcy. Po krótkim locie zastygaj? na chwil? w bezruchu a nast?pnie przyst?puj? do spijania nektaru.
Czerwo?czyk fioletek od roku 2001 jest obj?ty ochron? ca?kowit?.Umieszczono go na Czerwonej Li?cie Zwierz?t i w Czerwonej Ksi?dze Zwierz?t z kategori?: VU – gatunek umiarkowanie zagro?ony. Do g?ównych zagro?e? dla bytowania gatunku nale?y zanikanie jego naturalnych siedlisk wyst?powania – podmok?ych ??k z rdestem w??ownikiem. Zanikaniu takich siedlisk sprzyjaj? melioracje, sukcesja wtórna ro?lin krzewiastych na wy??czone z u?ytkowania ??ki, oraz zaniechanie wypasu byd?a, które zgryzaj?c ro?liny chroni?o ??ki przed zarastaniem. Ponadto fioletek jest bardzo warto?ciowym obiektem zainteresowania dla kolekcjonerów - entomologów. Dlatego nie podaj? jego miejsca wyst?powania.
Czerwo?czyk fioletek.
fot. A. Sta?kowiakStartuj?cy fioletek.
fot. A. Sta?kowiak
Wykorzystano:

1. Warmia i Mazury - Informator Turystyczno Przyrodniczy.

2. Polska Czerwona Ksi?ga Zwierz?t.

3. Population Structure, Mobility and Habitat Preferences of the Violet Copper Lycaena Helle (Lepidoptera: Lycaenidae) in Western Germany: Implications for Conservation
A. Sta?kowiak

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-07-21 (14616 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !