Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2388

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

57mm_armata_przeciwlotnicza_S-60.JPG
  
motyle2007_0511_181818_aurinia_km.jpg
  
ula9.JPG
  
sw.gora_020_km.jpg
  
kapkazy_pasiaki_1.jpg
  
n2000_swietokrzyskie_01_12_2008_mala.jpg
  
DSCF6924_park.JPG
  
DSCF2755.JPG
  
barcza_2.jpg
  
DSCF7023_od kladki.JPG
  
volkswagen.JPG
  
DSCF6008_grazele.jpg
  
oczyszczalnia_kumak_2008_07_03_4837_km.jpg
  
Dobry wieczór w Mostkach.jpg
  
6~1.jpg
  
DSCF5646_wawoz2.JPG
  
Img_4897.jpg
  
DSCF3679_konnica.jpg
  
DSCF1892-1.JPG
  
mostki2.jpg
  
DSCF1841.JPG
  
DSC00809.JPG
  
DSCF4350_domki.JPG
  
DSCF5745_przystanek_lipowe.jpg
  
siec.jpg
  Kruk - Corvus corax L.
Mostki siedliskiem KrukaRodzina: Krukowate – Corvidae

Kruki s? to ptaki silne, o mocnym dziobie zaopatrzonym w silne kraw?dzie, u nasady pokrytym szczeciniastymi piórami. Z?o?one skrzyd?a si?gaj? mniej wi?cej do nasady ogona. Nogi dobrze ukszta?towane nadaj? si? do siadania na ga??ziach jak i do chodzenia po ziemi. Bardzo gruba skór? pokrywa elastyczne upierzenie. Przewa?a barwa czarna z po?yskiem metalicznym. We wszystkich szczegó?ach budowy anatomicznej kruki s? prawdziwymi ?piewakami.


Rodzaj: Corvus L.
Do rodzaju Corvus L. nale?? kruki, wrony, i gawrony. S? to ptaki szeroko rozpowszechnione na kuli ziemskiej. Upierzenie ich jest czarne lub popielate.


Kruk; Autor: US NPS


Kruk – Corvus corax L.
Kruk w?a?ciwy , kruk pospolity.
Kruk ?yje w Polsce, w ca?ej pó?nocnej i ?rodkowej Europie, zachodniej Syberii, Islandii, w pó?nocnej Afryce i Azji mniejszej oraz w Ameryce Pó?nocnej
Upierzenie cia?a czarne z metalicznym po?yskiem. Znacznie wi?kszy od wrony; d?ugo?? cia?a oko?o 65 cm.
W kwietniu mo?na zobaczy? przelotne kruki nad du?ymi miastami jednak nieumiej?tno?? odró?nienia kruka od gawrona utrudnia stwierdzenie jego zasi?gu wyst?powania, gdy? prawie nigdy nie mo?na polega? na informacjach od mieszka?ców. Jednak?e od gawrona ró?ni si? on nie tylko innym trybem ?ycia, lecz przede wszystkim silnym dziobem i znacznie wi?kszymi rozmiarami cia?a.
Wymiary Kruka to d?ugo?? cia?a 64-66 cm, rozpi?to?? skrzyde? 121 cm, skrzyd?o 42-45 cm, ogon po?rodku 25-25 cm, skok 7-7,5 cm, dziób 7-8,4 cm. Przeci?tna waga ptaka wynosi 1 kg, a wiec jest to mniej wi?cej dwa razy tyle ile wazy wrona lub gawron. Poza tym dziób kruka jest gruby i silny, podczas gdy dziób gawrona cienki i u nasady otoczony jasnoszarym polem, które tworzy si? na skutek wytarcia piór.


Autor: Pcb21


Kruk w ruchach przypomina nieco ptaki drapie?ne; od wrony ró?ni si? ostrym lotem i bardzo pi?knym kr??eniem w wy?szych warstwach powietrza. Tel lot najcz??ciej mo?na zaobserwowa? na wiosn? w okolicach gniazda. Kruki jak na tak du?e ptaki lataj? bardzo dobrze wykonuj?c w powietrzu ro?ne ewolucje, walcz?c miedzy sob? o zdobycz lub po prostu bawi?c si?. Gdy znajdzie po?ywienie, mniejsze k?sy po?yka od razu, wi?ksze zanosi w spokojne miejsce i tam je dopiero rozszarpuje i zjada. W czasie lotu gdy kruk niesie swoja zdobycz cz?sto przek?ada ja z dzioba w pazury i odwrotnie, nie zaobserwowano by w czasie takiej manipulacji zdarzy?o mu si? cokolwiek zgubi?.
Ptaki te spotykamy w okolicach urozmaiconych, gdzie starodrzewie w wyst?puj? razem z bujnymi ??kami przeci?tymi ciekami wodnymi. W?asne takie warunki Kruki znalaz?y na Mostkach gdzie pola (bujne ??ki) i las z du?ymi starymi drzewami po?o?one s? od siebie niedaleko, a obecno?? ludzi nie jest dla nich bardzo uci??liwa.


Gniazdo Kruka, to ta ciemna plama w koronie sosny


Kruk zjada wszystko co mo?e pokona? od muchy, d?d?ownicy i ?limaka, a? po w??a, kuropatw? i zaj?ca. Zjada kacze jaja, krety potrafi wybiera? kleszcze z owczej we?ny nie gardzi równie? padlin?.
Kruk jest najinteligentniejszym ptakiem, prawdopodobnie du?y wp?yw na rozwój jego umiej?tno?ci mia?o ró?norodne po?ywienie jak i przemy?lane sposoby jego zdobywania. Przys?owiowe jest równie? zami?owanie kruka do b?yszcz?cych przedmiotów Wink.
Ptaki te trzymaj? si? parami przez ca?e ?ycie zim? i latem, i gdy spostrze?emy jednego ptaka mo?emy si? spodziewa? ze zaraz pojawi si? gdzie? w pobli?u drugi. Z innymi gatunkami rodziny Krukowatych ptaki te ?yj? w wiecznej niezgodzie i nigdy nie ??cza si? z nimi w stada. Ju? w styczni zaczyna si? czas zalotów i samce, które z wyj?tkiem silniejszej budowy cia?a niczym si? nie ró?ni? od samic, coraz wi?cej czasu po?wi?caj? ?piewaniu, o ile to mo?na nazwa? ?piewaniem Very Happy . Z ko?cem lutego gniazdo jest ju? gotowe a w marcu samica skalda 5-6 jaj. Gniazdu buduj? du?e o ?rednicy co najmniej 50 cm i sypko?ci 25 cm u?o?one z ga??zi a wewn?trz wys?ane p?czkami traw i porostów i innymi mi?kkimi przedmiotami. Miejsce na gniazdo ptak obiera na wysokim drzewie na które trudno si? wdrapa?. Od do?u trudno takie gniazdo zauwa?y?. Jaja o zielonkawym tle maj? br?zowe i szare plamy, wysiaduje je g?ównie samica, samiec je?eli ju? to robi to g?ównie w godzinach popo?udniowych. Po oko?o 20-21 dniach wylegaj? si? m?ode. M?ode zachowuj? si? w gnie?dzie do?? g?o?no i krakaniem zdradzaj? swoja obecno?? . Widocznie jednak ptaki te nie maja wielu naturalnych wrogów (nie licz?c cz?owieka) . Jednak?e stare ptaki w pobli?u gniazda zachowuj? si? bardzo ostro?nie, a do niego zbli?aj? si? chy?kiem. Je?eli czuj? ze s? obserwowane nie siadaj? na gnie?dzie , by karmi? piskl?ta lecz zrzucaj? im po?ywienie z góry. Na pocz?tku czerwca rodzice wyprowadzaj? m?ode na okoliczne pola i ??ki, jednak?e w przeci?gu kilki tygodni ca?a rodzina pozostaje jeszcze w pobli?u gniazda.

Ten pi?kny ptak jest po zupe?n? ochron?.


Informacje z:

1. Wikipedia zdj?cie
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Corvus_corax_%28Pcb21%29.jpg
- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/Corvus_corax_%28NPS%29.jpg/800px-Corvus_corax_%28NPS%29.jpg

2. Ptaki Ziem Polskich -Jan Soko?owski
Dostarczy?: Polo

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-04-23 (25637 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !