Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

trzyszcz_2008_04_18_1888_km.jpg
  
rydno0009_szalas00.jpg
  
krol13.JPG
  
DSCF3535_poskrzypka.jpg
  
rejów10.jpg
  
DSCF9658_krzysztof_wita.jpg
  
Góra Che?m~0.jpg
  
Widok_na_Bukowa_Gora.jpg
  
DSCF9533_przebisnieg.jpg
  
DSCF6008.JPG
  
DSCF9557_zwalony_buk.jpg
  
DSCF6461_szlak_zolty-4_wzgorza.JPG
  
IMG_5668_male1.jpg
  
DSCF0276_trzyszcz_portret_km.jpg
  
baodzentyn1.jpg
  
piknik rydno 2008_2008_05_09_2480_z_ryba_km.jpg
  
DSCF3374~0.JPG
  
swinia_góra_2009_02_22_7463_narciarze_kmm.jpg
  
piknik rydno 2008_2_2008_05_10_2559_kapusta+groch_km.jpg
  
azuryt5.jpg
  
orlik pospolity.jpg
  
wyscig_start.JPG
  
DSCF5891_okno.jpg
  
kamienna_rydno_2008_01_16_1708_zerowisko_km.jpg
  
Img_4707.jpg
  Rozwój gospodarczy Bli?yna w XIX i XX wieku
Referat wyg?oszony na sesji popularno-naukowej z okazji 595-lecia Bli?ynaAutor: Anna Smor?g


Tradycje hutnicze Bli?yna si?gaj? wieku XIII. Jednak na skal? przemys?ow? prawdziwy rozwój zacz?? si? w wieku XVIII. 26 stycznia 1781 roku maj?tno?? Bli?yn nabyli od Andrzeja Tar?o Potka?scy. Istnia?y w tym czasie w Bli?ynie 3 dymarki. Kolejnym w?a?cicielem Bli?yna zosta? Aleksander Wielog?owski. Zbudowa? on przed 1838 rokiem w miejscu dymarki wielki piec. Czynnych by?o przy nim 16 warsztatów r?cznych i 5 fryszerek, czyli zak?adów hutniczych wyposa?onych w 2 piece ( ogniska ) oraz miechy podwójne i m?ot przekuwaj?cy, poruszane wod?. Zosta? on przebudowany w 1883 roku. Do 1908 pracowa? na w?glu drzewnym. Zachowa? si? zarys dawnego stawu oraz ?u?lisko wielkopiecowe na terenie Zak?adów Chemicznych Przeróbki W?gla. Zak?ady Metalowe zwane „ Stalownia” usytuowane by?y w kierunku pó?nocno – zachodnim od osady, za?o?one przez Ludwika Platera w 1898 roku. Czynne by?y do ok. 1902 roku, po czym uleg?y dewastacji.
Ludwik Plater by? synem Cezarego Platera, który straci? maj?tek w Powstaniu Listopadowym i emigrowa? do Francji. Po osi?gni?ciu pe?noletno?ci Ludwik odziedziczy? po matce maj?tek Niek?a?, z wielkim piecem w Furmanowie. Po po?arze , który strawi? doszcz?tnie fabryk? ?elaza w 1876 roku Ludwik wyjecha? na rok do Francji, gdzie pracowa? jako robotnik przy wielkich piecach. Po powrocie wykorzysta? zdobyte umiej?tno?ci i dzi?ki kredytowi odbudowa? fabryk?, która a? do 1900 roku przynosi?a ogromne zyski. W 1889 roku kupi? od Wielog?owskiego Bli?yn i wykorzystuj?c istniej?cy ju? wielki piec rozwin?? na szerok? skal? produkcj? stali. Niestety w 1900 roku nast?pi? kryzys. Wielka produkcja, brak zamówie?, gotówki oraz stosunków handlowych spowodowa?y deficyt.
W 1908 roku w?a?cicielem Zak?adów Górniczych by? hr. Henryk Broel – Plater, syn Ludwika. Wyda? on drukiem katalog wyrobów metalowych na 112 stronicach. Dokument ten ?wiadczy o mo?liwo?ciach produkcyjnych istniej?cych wówczas zak?adów oraz o fachowo?ci pracowników hutniczych i ich zdolno?ciach mistrzowskiego wykonywania wyrobów. Zak?ad otrzyma? medale na mi?dzynarodowych wystawach w Moskwie ( 1872 ), w Warszawie ( 1883 ), w Madrycie ( za panowania króla Alfonsa XII ) i w Radomiu ( 1889 ). Oferowano 40 wyrobów m.in. okna, s?upy latarniowe, schody, balustrady, balkony, pomniki, krzy?e, piece, kuchenki, ruszty kuchenne i kot?owe, blachy do kuchen, drzwiczki do pieców, ko?a z?bate, rury wodoci?gowe, w?azy, wózki, walce szosowe, tarcze obrotowe, sieczkarnie, kieraty, m?ockarnie, szarpacze, p?ugi itp. Katalog zosta? wydany w j?zyku polskim i rosyjskim.Zak?ady do lat 30 – tych XX wieku nale?a?y do w?asno?ci prywatnej. Dopiero przed wybuchem II wojny ?wiatowej fabryk? przej??o pa?stwo i w 1939 roku uruchomiono tu produkcj? w?gla aktywowanego. W okresie mi?dzywojennym Bli?yn mia? szans? na zapisanie si? w historii ogólnopolskiej. W 1928 roku zaprojektowano zbudowanie w Bli?ynie luksusowego nowoczesnego uzdrowiska sportowo – klimatycznego. Mia?y tu by? budowane m.in. uzdrowisko, pawilon toru saneczkowego, stadion olimpijski, pawilon treningu lekkoatletycznego, basen do p?ywania i treningów regatowych, korty tenisowe, boisko do hokeja na trawie i lodzie, hala sportowa kryta, gmach otwarty dla igrzysk kolarskich, zak?ad k?pielowy z basenem do p?ywania i gmach wytwórni filmowej. Niestety nadesz?y lata kryzysu. Plan zorganizowania towarzystwa akcyjnego nie znalaz? nabywców akcji. Z wielu planów dotycz?cych Bli?yna zrealizowano tylko przebudow? miejscowych zak?adów metalurgicznych w Wytwórni? W?gla Aktywowanego jako fili? Pa?stwowej Fabryki Amunicji w Skar?ysku – Kamiennej.4

Na pocz?tku okupacji Niemcy wywie?li z Wytwórni wszystkie maszyny i urz?dzenia do koncernu „ Hasag” do Rzeszy, a na jej terenie utworzyli obóz dla je?ców radzieckich, a nast?pnie obóz koncentracyjny. Po wojnie budynki znajduj?ce si? na terenie dawnego zak?adu przej?? Zarz?d Gminy w Bli?ynie. Od 1952 roku zak?ady przej??o Ministerstwo Górnictwa, które sprawowa?o nad nim nadzór poprzez Zarz?d Przemys?u Sprz?tu Ratunkowego w Warszawie. W 1953 roku zmieniono nazw? zak?adów na Zak?ady Chemicznej Przeróbki W?gla „ Bli?yn” w Bli?ynie, a 1.IV. 1954 roku uruchomiono w nim produkcj? w?gla aktywowanego. Produkcja trwa?a jednak zaledwie dwa lata. Wtedy to wstrzymano zamówienia na wytwarzane wyroby i zaprzestano produkcji na czas nieokre?lony. Za?oga Zak?adów zaj??a si? z konieczno?ci jego remontowaniem, konserwacj? maszyn i urz?dze? oraz robotami porz?dkowymi. Kierownictwo Zak?adów w osobach dyrektora naczelnego Tadeusza Walisiaka i naczelnego in?yniera Narkiewicza dbaj?c o losy Zak?adu i za?ogi uzyska?o zgod? w?adz urz?dowych na rozpocz?cie produkcji zast?pczej i w 1957 roku uruchomiono lini? produkcyjn? czerwieni ?elazowej, co nie poci?gn??o za sob? ?adnych nak?adów inwestycyjnych, gdy? do jej wyrobu adaptowano istniej?ce ju? urz?dzenia. Uruchomiono jedynie kot?owni? wysokopr??n?, któr? zaprojektowano jeszcze dla potrzeb produkcji w?gla aktywowanego, a u?ytkowano ju? do produkcji czerwieni ?elazowej. Pocz?tkowo produkcja opiera?a si? na bazie kwasu siarkowego, ale bior?c pod uwag? jej wysok? szkodliwo?? dla ?rodowiska zast?piono j? we wrze?niu 1958 roku technologi?, która opiera?a si? na otrzymywaniu czerwieni ?elazowej przez utlenianie szlamu produkcyjnego par? wodn? i tlenem z powietrza. Zmiana profilu produkcji spowodowa?a, ?e od 1. II. 1958 roku zak?ady podporz?dkowano Ministerstwu Przemys?u Chemicznego, które sprawowa?o nad nimi nadzór przez Centralny Zarz?d Przemys?u Tworzyw Sztucznych i Lakierów w Gliwicach, a nast?pnie przez Zjednoczenie Przemys?u Tworzyw i Farb. Zak?ad otrzyma? nazw? Bli?y?skie Zak?ady Farb i Lakierów w Bli?ynie. W latach 1960 – 62 produkowano w zak?adach zendr? niezb?dn? w kolejnictwie, glink? szamotow? oraz p?ytki do znakowania jezdni i farby ?wiec?ce. W drugiej po?owie 1962 roku uruchomiono produkcj? wyrobów syntetycznych i olejnych ( farb i emalii ). Dla jej celów wykorzystano pomieszczenia dawnego magazynu technicznego, adaptuj?c je na ucieralnie oraz budynki zaplecza technicznego tj. ?ugownia, magazyny i inne. W zwi?zku z rozszerzeniem produkcji i wi?kszym zapotrzebowaniem na wod? zbudowano zapor? wodn?. Pod koniec 1962 roku uruchomiono produkcj? lakieru bitumicznego. Wynosi?a ona ok. 3000 ton rocznie. W 1971 roku rozpocz?to do?wiadczaln? produkcj? czerwieni ?elazowej str?canej ( STB ) wg nowej technologii. Dla jej potrzeb przystosowano oddzia? w by?ej p?uczkarni. W 1973 roku uruchomiono nowy, nowoczesny i zmechanizowany oddzia? produkuj?cy lakier bitumiczny, jednocze?nie likwiduj?c aparatur? w starym oddziale. Produkowano 6000 m3 lakieru bitumicznego rocznie. Na skutek po??czenia od 1.VII.1975 roku Koneckiej Fabryki Farb Suchych w Fidorze z zak?adami bli?y?skimi i utworzenia z nich przedsi?biorstwa, zmieni?y one nazw? na „ Polifarb” – Kieleckie Zak?ady Farb i Lakierów w Bli?ynie.

W latach siedemdziesi?tych trwa?y w zak?adzie prace nad opanowaniem technologii produkcji wysokogatunkowych pigmentów ?elazowych str?canych, opartych na odpadowych surowcach krajowych. Jednocze?nie czyniono starania o inwestycje, których zrealizowanie umo?liwia?oby wdro?enie opracowywanej technologii do produkcji. Ostateczna realizacja nast?pi?a dopiero w 1984 roku. Kryzys lat 80 – tych spowodowa? ograniczenie dostaw importowanych surowców do produkcji ?ywic. Konieczna by?a produkcja nowych wyrobów w oparciu o surowce krajowe. Zacz?to wytwarza? czerwie? ?elazow? BH. Poprawa jej jako?ci oraz wykorzystanie do produkcji odpadowych tlenków ?elaza pochodz?cych z Huty im. Lenina by?y du?ym osi?gni?ciem bli?y?skiej kadry in?ynieryjnej i technicznej. W 1982 roku uruchomiono produkcj? antyimportowych tlenków ?elaza iezb?dnych do produkcji ta?m magnetofonowych, a w 1983 farb suchych. W nast?pnym roku uruchomiono instalacj? pilotow? do produkcji tlenków ?elaza.

W 1977 roku za wyniki techniczne i gospodarcze uhonorowano zak?ady odznak? „ Za zas?ugi dla Kielecczyzny”.5

W latach 90 – tych produkcja zacz??a spada?. W listopadzie 2000 roku og?oszono upad?o?? zak?adu, który jest obecnie pod kontrol? syndyka masy upad?o?ciowej.

Ze wzgl?du na wysoki wska?nik zalesie? wa?n? rol? w ?yciu gospodarczym Bli?yna odgrywa? tartak. Ju? w 1903 roku tartak w Bli?ynie (Wojtyniowie ) by? zarejestrowany w Ksi?dze Adresowej w Warszawie. W 1906 roku nale?a? do Spó?ki Braci Heine. By? w tym czasie wyposa?ony w dwa traki poruszane lokomobil? opalan? trocinami. Zainstalowano równie? pi?y tarczowe i heblark?. Produkcja kontynuowana by?a sezonowo w okresie jesienno – zimowym. Tartak braci Heine zosta? sprzedany spó?ce akcyjnej i w 1939 roku nale?a? do D. Warszawskiego i A. Rozenberga. W okresie II wojny ?wiatowej zapasy surowca drzewnego i tarcicy w zak?adach przemys?owych przej??y w?adze wojskowe. Tartak w Wojtyniowie uruchomi?a i przej??a firma niemiecka A. Schutt i S–ka. Drewno z lasu dowozili mieszka?cy okolicznych wsi pod gro?b? kar. Pod koniec wojny tartak w Bli?ynie zosta? unieruchomiony. Pozosta?y dwa stare traki, heblarka i lokomobila.

Po zako?czeniu wojny do pracy zg?osili si? robotnicy. Samodzielnie zszywali pasy transmisyjne rzemieniami, a smary i oleje przynoszono z rozbitych czo?gów. 12.IV.1945 roku dzi?ki ofiarno?ci pracowników zak?ad uruchomiono. Pocz?tkowo tartak podlega? Okr?gowej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Radomiu. Kierownikiem zak?adu zosta? Jan Wasiak. Upa?stwowienie tartaku nast?pi?o 12.V. 1945 roku. Zak?ad otrzyma? nazw? Tartak Pa?stwowy Bli?yn. Zmiany w organizacji zarz?dzania przemys?em drzewnym spowodowa?y podporz?dkowanie tartaku najpierw Rejonowi Przemys?u Le?nego w Kielcach ( 1949 ), a nast?pnie Rejonowi Przemys?u Le?nego w Radomiu ( 1956 ), z nazw? Tartak w Bli?ynie. W 1971 roku zak?ad otrzyma? nazw? Tartak Przemys?u Drzewnego w Bli?ynie, a w 1975 roku zmieniono j? na Zak?ad Przemys?u Drzewnego w Bli?ynie. Po zako?czeniu wojny prac? w tartaku rozpocz?to przestarza?ymi maszynami tj. dwa traki, pi?a tarczowa i obrzynarka pojedyncza. Urz?dzenia te by?y wprawiane w ruch przy pomocy maszyny parowej – lokomobili. W latach 1952 – 54 prace lokomobili zast?piono energi? elektryczna, w latach 1966 – 68 stare traki wymieniono na nowe, w 1974 roku zastosowano szybkobie?ne obrabiarki, a w 1976 roku zamontowano korowark? fi?sk? w nowo wybudowanej hali korowarki k?ód. Praca na sk?adzie tarcicy do pocz?tku lat 70 - tych odbywa?a si? r?cznie, a jej dowóz do rampy kolejowej do 1960 roku wykonywany by? sprz??ajem konnym, a nast?pnie ci?gnikiem marki „Ursus”. Utwardzenie placu tarcicy umo?liwi?o wprowadzenie wózków przedniego podnoszenia marki „ Lwów ”, co w 1980 roku umo?liwi?o wyeliminowanie r?cznego za?adunku tarcicy. Wybudowano suszarni? oraz przyrzynalni? tarcicy eksportowej. Za zaj?cie w 1980 roku I miejsca we wspó?zawodnictwie mi?dzyzak?adowym Okr?gowego Przedsi?biorstwa Przemys?u Drzewnego w Radomiu tartak w Bli?ynie wyró?niony zosta? na sta?e proporcem przechodnim.6

Najlepszy okres dla zak?adu, to lata 1982 – 83. Zatrudnionych by?o wtedy 169 pracowników, a praca odbywa?a si? na trzy zmiany.

W 1985 roku wybudowano portierni?, gara? na pojazdy mechaniczne, silos na sk?adzie zr?bki ( surowca do produkcji p?yty pil?niowej ), rozbudowano biuro, zakupiono dwa nowe wózki produkcji austriackiej „ Jumbo” oraz dwie fadromy – wózki wid?owe przedniego podnoszenia do pracy na sk?adzie surowca.. W 1987 roku rozpocz?to wykopy pod blok mieszkalny, który uko?czono w pa?dzierniku 1990 roku. Wyroby tartaku eksportowane by?y g?ównie do Wlk. Brytanii, Niemiec, a tak?e do W?och i innych krajów europejskich oraz Afryki. W 1990 roku tartak przej?? sk?ad materia?ów w Skar?ysku – Kamiennej. Wybudowano elektryczn? suszarni? typu „inkomag” o pojemno?ci 70 m3 tarcicy. W tym samym czasie nast?pi? zastój sprzeda?y tarcicy. Produkcja zmniejszy?a si?. O ile w 1980 roku przetarcie wynosi?o 36400 m3 , to w 1990 roku 28309 m3 .

Tartak pracowa? na surowcach lokalnych. Wspó?pracowa? g?ównie z nadle?nictwami w Suchedniowie i Skar?ysku – Kam., ale tak?e z nadle?nictwami w Starachowicach, Marculach, St?porkowie, Baryczy, Zagna?sku, Kielcach i Daleszycach. Zaopatrywano rynek miejscowy, a tak?e w du?ym stopniu rynek ogólnopolski. Produkowano g?ównie tarcic? oraz deski pod?ogowe suszone. Transport pocz?tkowo odbywa? si? kolej?, a nast?pnie w zwi?zku z rozwojem przemys?u samochodowego - TIR – ami.7 W 2000 roku zak?ad zosta? wydzier?awiony. Dzier?awc? by?a firma z Piotrkowa - „ Telsin ”, której w?a?cicielami byli p. Porczy?ski i p. Walczak. W 2002 roku zak?ad sprzedano p. Chrzanowskiemu ze Skar?yska – Kamiennej.

Je?li chodzi o rolnictwo na naszym terenie, to wi?kszo?? gospodarstw stanowi?y i stanowi? gospodarstwa kar?owate, które nie s? w stanie zagwarantowa? w?a?cicielom ?rodków utrzymania. To t?umaczy konieczno?? podejmowania pracy w zak?adach przemys?owych. Wi?kszo?? w?a?cicieli to emeryci i renci?ci. W 1981 roku na ogóln? liczb? 1850 gospodarstw rolnych posiadali oni 982 gospodarstwa, ch?opi i robotnicy 857, a zaledwie 11 gospodarstw mia?o charakter typowo rolniczy. A? 309 gospodarstw nie mia?o swoich nast?pców. Niska jako?? gleb i du?e rozdrobnienie gruntów nie pozwala na wysoki poziom produkcji rolnej.8 Obecnie w Bli?ynie dzia?a niewielka liczba prywatnych zak?adów produkcyjnych i kilka klepów wielobran?owych.


Przypisy:
1. Krygier E., Opis historyczny zak?adów przemys?owych, Wybór materia?ów do dziejów Bli?yna, Bli?yn 1985, s.83.
2. Boche?ski A., Czy plater móg? by? polskim Donnersmarckiem?, Notatnik Bli?y?ski, Bli?yn 1995, s.26 – 32.
3. Bara?ski S., Wyroby Zak?adów Górniczych w Bli?ynie z 1908 r, Notatnik Bli?y?ski, Bli?yn 1988, s.91.
4. Notatnik Bli?y?ski, Bli?yn 1988, s.26.
5. Brzezi?ski W., Kowalczyk B., Pi?tak M., Historia Kieleckich Zak?adów Farb i Lakierów „Polifarb” w Bli?ynie, Bli?yn 1985, s.113 – 116.
6. Skowron K. , Skowron K.,Rys historyczny Zak?adu Przemys?y Drzewnego w Bli?ynie, Wybór materia?ów do dziejów Bli?yna, Bli?yn 1985, s.105 – 111.
7. Przekaz s?owny p. Kazimierza Skowrona
8. Nowak J.T., Z dziejów Bli?yna w 40 – leciu PRL, Dzieje Bli?yna; Materia?y sesji naukowej 22 czerwca 1985, Kielce 1988, s.93 – 94.

Bibliografia:

1. Bara?ski S. „Wyroby Zak?adów Górniczych w Bli?ynie z 1908 r”, Notatnik
Bli?y?ski, Bli?yn 1988.

2. Boche?ski A., „Czy plater móg? by? polskim Donnersmarckiem?”, Notatnik
Bli?y?ski, Bli?yn 1995.

3. Brzezi?ski W., Kowalczyk B., Pi?tak M., „Historia Kieleckich Zak?adów
Farb i Lakierów „Polifarb” w Bli?ynie”, Wybór materia?ów do dziejów
Bli?yna, Bli?yn 1985.

4. Krygier E., „Opis historyczny zak?adów przemys?owych”, Wybór materia?ów
do dziejów Bli?yna, Bli?yn 1985.

5. Notatnik Bli?y?ski, Bli?yn 1988.

6. Nowak J.T., „Z dziejów Bli?yna w 40 –leciu PRL”, Dzieje Bli?yna;
Materia?y sesji naukowej 22 czerwca 1985, Kielce 1988.

7. Przekaz s?owny p. Kazimierza Skowrona.

8. Skowron K., Skowron K., „Rys historyczny Zak?adu Przemys?y Drzewnego
w Bli?ynie”, Wybór materia?ów do dziejów Bli?yna, Bli?yn 1985.
Dostarczy?: Qwerty (Towarzystwo Przyjació? Bli?yna)

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-02-16 (28251 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !