Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2378

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF2842.JPG
  
DSCF6754.JPG
  
trzyszcz_2008_04_18_1878_km.jpg
  
DSCF7915_krzyz_1884r_Michniów.jpg
  
swinia2006_0121(007).JPG
  
zer2.jpg
  
ostra1.jpg
  
DSCF4780_siedmiopalecznik.jpg
  
DSCF8964_km.jpg
  
IMG_4837res1.jpg
  
DSCF9617_przebisniegi.jpg
  
Samsonów_wieza_gichtociagowa~0.jpg
  
pieklo_dalejowskie.jpg
  
stolowka.jpg
  
tumlin_tablica.jpg
  
DSCF4756_plonniki2.jpg
  
DSCF3458.JPG
  
250.jpg
  
DSCF9425_bor_km.jpg
  
mina.JPG
  
krzyzowka_kaczor_2007_11_18_0985_km.jpg
  
skam2.jpg
  
MOB2007_0707(014)_daria~0.jpg
  
targi_baranki2344.jpg
  
DSCF5377_lycaena_hippothoe_km.jpg
  Sesja historyczna - w skrócie
Poni?ej zamieszczamy skróty z wyst?pie? podczas sesji historycznej która odby?a si? w Bibliotece Publicznej im. Ks W. Sedlaka 28 wrze?nia 2007 pod tytu?em:

„Rola przybyszów w rozwoju ekonomicznym, spo?ecznym i kulturalnym miasta”.

Sesj? zorganizowa? w zwi?zku z obchodami Europejskich Dni Dziedzictwa, Oddzia? Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skar?ysku-Kamiennej.


Spo?eczno?? prawos?awna przy stacji Skar?ysko w latach 1882-1915Szko?a carska

Foto. P. Rzuchowski

Nap?yw ludno?ci prawos?awnej na teren dzisiejszego miasta wi?za? si? z usytuowaniem tu najwa?niejszej stacji w?z?owej Drogi ?elaznej Iwangrodzko-D?browskiej (budowana od 1882 r., rozpocz?cie ruchu w 1885 r.). Przy stacji, nazwanej najpierw Bzin, a od 1896 r. – Skar?ysko, powsta?a prawos?awna diaspora – tworzyli j? przede wszystkim przybyli z g??bi Rosji pracownicy kolei z rodzinami, ponadto ?andarmi kolejowi i stra?nicy ziemscy, pó?niej te? nauczyciele tutejszych szkó?. Ich liczebno?? stale wzrasta?a – gdy w ostatniej dekadzie XIX w. by?o to ok. 150 osób, to w 1907 r. szacowano, ?e w okolicy mieszka 300 wyznawców prawos?awia, a w 1914 r. by?o ich ju? blisko 1000. Wi?za?o si? to ze stopniow? depolonizacj? s?u?by kolejowej oraz nap?ywem Rosjan do powstaj?cych wówczas w Kamiennej instytucji.
Tak liczna grupa wyznawców prawos?awia potrzebowa?a warunków do sprawowania kultu. W 1895 r. ufundowali oni o?tarz przy warsztatach kolejowych, za? pos?ug? dla nich sprawowa? duchowny z Radomia, szybko jednak zacz?li stara? si? o utworzenie cerkwi. Parafi? Najmi?o?ciwszego Zbawiciela erygowano dopiero 1907 r., a ju? na pocz?tku nast?pnego roku przydzielono jej prawie ca?e pi?tro kolejowego domu mieszkalnego i uczyniono cerkwi? domow? Nadwi?la?skich Skarbowych Dróg ?elaznych. Starania o wybudowanie cerkwi, mimo przydzielania na ten cel trzech kolejnych dzia?ek, do I wojny ?wiatowej nie przynios?y rezultatów, przede wszystkim z powodu braku pieni?dzy oraz niew?a?ciwego wywi?zywania si? z umów przez architektów.
Koniec obecno?ci prawos?awnych w Kamiennej wi??e si? z ostateczn? ewakuacj? Rosjan z obszaru Królestwa Polskiego w 1915 r.

Marcin Medy?ski

Mi?dzy polityk? a samoorganizacj? spo?eczno?ci lokalnej.
Organizacje spo?eczne w Skar?ysku – Kamiennej
w okresie mi?dzywojennym


Szybkiemu rozwojowi gospodarczemu Skar?yska – Kamiennej w okresie mi?dzywojennym towarzyszy?y radykalne przekszta?cenia struktury spo?eczno –zawodowej. Formowa?a si? nowa, miejska spo?eczno?? lokalna. Wyrazem tego procesu sta?o si? m. in. powstawanie organizacji spo?ecznych, zaspokajaj?cych ró?ne potrzeby mieszka?ców miasta. Równocze?nie jednak znaczna cz??? tych organizacji znajdowa?a si? pod wp?ywami g?ównych formacji politycznych II RP. Wp?ywy ideowe narodowej prawicy dostrzec mo?na w dzia?aniach Polskiej Macierzy Szkolnej. Z obozem sanacyjnym natomiast wyra?nie zwi?zane by?y Zwi?zek Strzelecki „Strzelec”, Zwi?zek Legionistów Polskich, Zwi?zek Pracy Obywatelskiej Kobiet oraz Zwi?zek Rezerwistów i by?ych Wojskowych. Sympati? do rz?dów pomajowych wyra?a?y tak?e formalnie apartyjne Liga Morska i Kolonialna oraz Liga Obrony Powietrznej Pa?stwa. Z kolei Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, statutowo maj?ce profil o?wiatowy, stanowi?o ekspozytur? Polskiej Partii Socjalistycznej. Oprócz wymienionych stowarzysze? dzia?a?y w mi?dzywojennym Skar?ysku i takie, które pozbawione by?y partyjnego zabarwienia. Zaliczy? mo?na do nich zwi?zane z Pa?stwow? Fabryk? Amunicji stowarzyszenia kulturalne „Promie?” i „Ognisko” oraz Towarzystwo Przeciwgru?licze.
Skar?yskie stowarzyszenia, niezale?nie od politycznych sympatii, wnosi?y wk?ad w kszta?towanie nowego klimatu ?ycia spo?eczno – kulturalnego, dawa?y mieszka?com miasta mo?liwo?? zdobywania wiedzy, zetkni?cia si? ze sztuk?, wspiera?y ubogich i potrzebuj?cych. Wydaje si?, ?e dominuj?c? pozycj? zdobywa?y stowarzyszenia znajduj?ce si? w orbicie wp?ywów sanacji.

Tadeusz Wojewoda

Etymologia nazw ?yrcin-Rejów.


Rola cystersów w rozwoju ku?nic na obszarze dzisiejszego Rejowa, w swoim wyst?pieniu skoncentrowa? si? na pierwotnych dziejach najstarszej cz??ci obecnego miasta Skar?yska-Kamiennej. Podstaw? jego rozwa?a? sta?y si? ustalenia j?zykoznawców oraz najstarsze dokumenty i stan badan historiograficznych odno?nie rozwoju ku?nictwa na obszarze dzisiejszego miasta i roli cystersów w?chockich, którzy pocz?wszy od XIII-XIV w. rozpocz?li wielce prawdopodobn? aktywn? dzia?alno?? gospodarcz? nad Kamienn?.

Boles?aw Orlicz

Pocz?tki klasztoru OO. Franciszkanów Konwentualnych
w Skar?ysku-Kamiennej


Rozwój Skar?yska – Kamiennej w latach 30. XX wieku spowodowa? potrzeb? powo?ania nowej parafii, b?d? wzmocnienia si? duszpasterskich w jedynej parafii miejskiej NSJ. Or?downikiem sprowadzenia oo. franciszkanów do Skar?yska by? ks. Stanis?aw Koprowski, miejscowy proboszcz. Jego zaanga?owanie w tej sprawie przynios?o rezultat. Zarówno miejscowe w?adze, tak?e diecezjalne i prowincjalskie popar?y inicjatyw? ks. Koprowskiego. Miasto da?o bezp?atnie plac w 1936 r. 18 kwietnia 1937 r. odby?a si? uroczysto?? po?wi?cenia kamienia w?gielnego, natomiast 8 maja 1938 r. po?wi?cono wybudowan? kaplic? i klasztor. Pierwsz? wspólnot? oo. franciszkanów stanowili: gwardian o. Teodor Filip, o. Alojzy ?migiel, o. Anatol Ga?ucha, o Mariusz Pr?tnicki, br. ?ukasz Neugebauer, br. Kazimierz Ga?ek, br. Hugolin Grodzki. Oo. Franciszkanie z du?ym zaanga?owaniem rozwijali ?ycie wspólnotowe oraz duszpasterskie w najstarszej cz??ci miasta. Cieszyli si? coraz wi?kszym autorytetem na terenie miasta. Niestety, rozwój skar?yskiego klasztoru i jego misj? przerwa?a brutalnie agresja niemiecka na Polsk? w 1939 r.

Krzysztof Zeme?a

Kolejki w?skotorowe w dobrach Radziwi??ów
w obecnym powiecie skar?yskim


Na prze?omie XIX i XX w. kolejki w?skotorowe spe?nia?y wa?n? rol? w przemy?le
i gospodarce le?nej na obszarze obecnego powiatu skar?yskiego. Wa?niejsze z nich to kolejka le?na, której trasa prowadzi?a od stacji Szyd?owiec przez lasy obecnie nale??ce do Nadle?nictwa Skar?ysko, przez Sadek, Barak, Brzask do stacji Bli?yn. Funkcjonowa?a w latach 1916-1930.
Kolejna, to kolejka obs?uguj?ca kopalnie rudy ?elaza w Czarnym Lesie i Skalnej Górce ko?o Sk?obów, która przewozi?a rud? ?elaza do wielkiego pieca w Chlewiskach w latach 1892-1940. Mia?a d?ugo?? ok. 20 km.
Trzecia, to trasa kolejki przez Budki, Ksi??ek Majdowski do stacji Szyd?owiec, dalej do Hut ?l?skich i Ostrowca ?w. By?a czynna do 1949 r.
Kolejka obs?uguj?ca kamienio?omy w Gostkowie k. Bli?yna, wybudowana zosta?a w 1916 r. przez austriackich ?o?nierzy wojsk kolejowych. Trasa ??czy?a stacj? Bli?yn z kamienio?omami bia?ego piaskowca w uroczysku Ska?y. D?ugo?? ok. 3 km. W latach 1941-1944 wi??niowie obozu koncentracyjnego z Bli?yna pracowali w tych kamienio?omach. Urobek skalny wo?ony by? do stacji Bli?yn.
Kolejka w?skotorowa ??cz?ca 6 kopal? rudy ?elaza w kompleksie lasów Dalejowskich na terenie obecnego Nadle?nictwa Suchedniów, wybudowana zosta?a w 1900 r. Czynna na trasie Suchedniów- Baranów-Kruk- ?winia Góra do 1952 r, obs?ugiwana by?a przez ma?e lokomotywy o nap?dzie parowym.


Ireneusz Kuli?skiFotorelacja z sesji

Dostarczy?: dr Piotr Kardy?

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-10-19 (2401 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.10 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !