Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2353

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

9~0.jpg
  
DSCF3613.JPG
  
DSCF7008_dzwonnica.JPG
  
din3.jpg
  
bl 096-800.jpg
  
DSCF6951_halda2.JPG
  
DSCF6654.JPG
  
DSCF6762.JPG
  
zer5.jpg
  
rejów10.jpg
  
2.jpg
  
sunset9.jpg
  
swinia gora_2008_02_29_0765_km.jpg
  
DSCF8627_klasztor1.jpg
  
kolarze2.jpg
  
DSCF7590_pawik.JPG
  
1.JPG
  
MOB2007_0708(041)_Apatura ilia .jpg
  
DSCF9007_rozlewisko.jpg
  
IMG_0461.JPG
  
2.JPG
  
DSCF1604.JPG
  
czyzyk_2007_11_21_1029_km.jpg
  
DSCF5454_torfowisko_ambona1.jpg
  
jedrow_2008_01_12_1637_dzieciolek_km_pop.jpg
  Historia Skar?yska - Moje miasto

Skar?ysko-Kamienna po?o?one jest w centralnej Polsce, nad rzek? Kamienn? oraz jej dop?ywami Kamionk?, Bernatk? i Ole?nic?. Miasto to, le?y na pograniczu P?askowy?u Suchedniowskiego i Garbu Gielniowskiego oraz na pó?nocnym obrze?u Gór ?wi?tokrzyskich.

Mówi?c o historii miasta Skar?yska-Kamiennej, nie sposób nie wspomnie? o dokonaniach naszych przodków, które po?o?y?y solidny grunt w jego rozwój. Dzieje Kamiennej, jako osady maj? swój pocz?tek w wiekach ?rednich, kiedy to osada ta stanowi?a w?asno?? jednego z ksi???t dzielnicowych. Najstarsz? dzielnic? pó?niejszego miasta Skar?yska, jest Milica. W dawnych dokumentach, wymieniona ona jest jako Milica-wie?, któr? to Ksi??? Kazimierz Sprawiedliwy podarowa? zakonowi Joanitów z Zago?cia, jako dar wotywny. Ten akt nadania ziemi klasztorowi mia? miejsce w 1173 roku. Pi?? lat pó?niej natomiast, odby? si? zjazd ksi???cy, na którym dokona? si? podzia? skar?yskich w?o?ci na w?asno?? ksi?cia Odrow??a oraz na w?asno?? klasztorn?. Na wspomnianych gruntach klasztornych, powsta?a osada Klasztorna, na której pocz?tkowo mieszka?y osoby us?uguj?ce opatowi zakonu.

Z czasem jednak rozros?a si? ona i mieszka?y w niej ca?e rodziny paraj?ce si? ró?nymi zawodami, nie koniecznie pozostaj?cymi na us?ugach zakonu. Wspomniana osada Klasztorna, przekszta?ci?a si? z biegiem lat w obecn? dzielnic? miasta, Skar?ysko- Ko?cielne, która w po?owie XV stulecia, by?a podarowana klasztorowi cystersów. Zakon ten sprowadzi? do pobliskiego W?chocka biskup krakowski Gedeon, aby prowadzi? on wszechpot??n? akcj? ewangelizacyjn? mieszka?ców tego miasta. Pierwsze zapiski historyczne na ten temat sporz?dza? Jan D?ugosz, a mianowicie pisa? on o daninach, które musia?a ludno?? czeladna oddawa? zakonowi raz w miesi?cu w postaci 30 jaj, 2 kogutów, 2 serów, 8 korców owsa i 4 korców j?czmienia. Z czasem jednak, zakonnicy klasztorni nak?adali coraz to wi?ksze daniny na ludno??. Ch?opi byli zobligowani do oddania na rzecz cystersów co dziesi?t? cz??? snopow?, a tak?e ósm? cz??? konopn? swoich corocznych plonów. Gdy za? kto? nie móg? z?o?y? zakonowi takiego datku, powinien zap?aci? mu 8 grzywien rocznego dochodu. Ludno?? z czasem musia?a oddawa? na rzecz zakonu ca?e swoje mienie zarówno w postaci ziemi, jak te? i maj?tku ruchomego. W ten sposób cystersi byli w?a?cicielami 25 wsi, o czym ?wiadcz? zapiski z ko?ca XVI wieku. Prze?omowym momentem rozwoju miasta, by?a budowa i oddanie do u?ytku w roku 1883, linii kolei ?elaznej, ??cz?cej pocz?tkowo nasze miasto z D?blinem i ?l?skiem. Wi?kszego znaczenia osada Kamienna nabra?a dopiero z chwil?, gdy w 1885 roku nast?pi?o uroczyste uruchomienie linii kolejowej iwanogrodzko-d?browskiej, która w Kamiennej rozga??zia?a si? na wschód do Ostrowca i Bodzechowa, a na zachód do Koluszek. Zbudowano w zwi?zku z tym stacj? kolejow? II klasy, podczas gdy Kielce i Radom mia?y stacje klasy III. Stacja nosi?a pocz?tkowo nazw? „Bzin", cho? zlokalizowana by?a ona na terytorium Kamiennej. Bzin, pó?niejsza dzielnica miasta, zapisa?a si? w kartach historii Skar?yska poprzez usytuowanie na jej terenie fabryki ?elaza z wielkim piecem i fryszerk?. Wybudowanie na terenie osady dworca kolejowego spowodowa?o m.in. powstanie kilku ?rednich i ma?ych zak?adów przemys?owych. W 1905 roku, osada Kamienna powi?kszona zosta?a o s?siednie wsie: Doliska, Zapor?ba, Posadaj, Szczepanów, a tak?e Nowy Bzin, co spowodowa?o, ?e mog?a ona nosi? ju? miano gminy. Po odzyskaniu niepodleg?o?ci w 1918 roku, wybrano nowych radnych gminy Kamienna, a jej wójtem rada wybra?a Antoniego Biernackiego, który swój urz?d piastowa? oficjalnie do 31 grudnia 1922 roku z tym, ?e od 22 sierpnia tego? roku do wyboru w?adz miejskich obowi?zki wójta wykonywa? Teofil Garbacz.

Po okresie I wojny ?wiatowej, nast?pi? odczuwalny ekonomiczny i polityczny rozwój gminy, co pobudzi?o mieszka?ców Kamiennej do rozpocz?cia stara? o nadanie praw miejskich. Na lata 80-te XIX stulecia, przypada powstanie jednego z wi?kszych zak?adów w mie?cie, nazwanych Odlewni? ?eliwa i Emalierni? „Kamienna”. W?a?cicielem tego? przedsi?biorstwa, by? Jan Witwicki, a ten zak?ad pracy funkcjonowa? w Skar?ysku ponad 100 lat. Na mocy Rozporz?dzenia Rady Ministrów, podpisanego przez premiera genera?a W?adys?awa Sikorskiego, nadano z dniem 1 stycznia 1923 roku prawa miejskie gminie Kamienna. W roku 1922 centralne w?adze pa?stwowe zadecydowa?y o wybudowaniu w Skar?ysku-Kamiennej wielkiego zak?adu zbrojeniowego o nazwie „Pa?stwowa Fabryka Amunicji”. Rok 1924 to okres uruchomienia tej fabryki, której rozwój ?ci?le ??czy? si? przez dziesi?ciolecia z rozwojem miasta i mia? istotny wp?yw na jego gospodark?. Ca?y kompleks zbrojeniowy obejmowa? oprócz wspomnianej Fabryki Amunicji, Wytwórni? W?gla Aktywowanego i Zak?ad Chemiczny zwany potocznie Elaboracj?, zajmuj?cy si? nape?nianiem nabojów i pocisków wojskowych.
??cznie z budow? tych zak?adów tworz?cych miejsca pracy dla tysi?cy r?k ludzkich, rozpocz?? si? dynamiczny rozwój miasta, polegaj?cy na budowie nowych osiedli mieszkalnych dla robotników i kadry in?ynierskiej PFA. Od 1928 roku, zatwierdzono obecn? nazw? miasta Skar?ysko-Kamienna. W tym samym roku utworzono te?, z siedzib? w Skar?ysku-Kamiennej, Zak?ady Energetyczne Okr?gu Radomsko-Kieleckiego (popularny ZEORK), który z powodzeniem funkcjonuje do chwili obecnej. W latach okupacji niemieckiej, Skar?ysko by?o jednym z g?ównych w kraju ?róde? zaopatrzenia w bro? i amunicj? ?o?nierzy Polski Podziemnej, a zw?aszcza okolicznych oddzia?ów partyzanckich, którymi dowodzili mi?dzy innymi Ponury, Nurt i Szary. Jak czytamy w zapiskach historycznych Tomasza ?wierczy?skiego, w skar?yskim mieszkaniu na ulicy Ko?ciuszki, nale??cym do dentystki pani G?siewiczowej, zbierali si? emisariusze z krakowskich oddzia?ów sabota?owo – konspiracyjnych Organizacji Or?a Bia?ego. W ten sposób, powsta?a skar?yska filia tego ugrupowania, która podejmowa?a ?mia?e dzia?ania zbrojne, kierowane przeciwko okupantowi. Niestety ju? w pierwszych dniach lutego 1940 roku, radomski oddzia? Gestapo dokona? pierwszych aresztowa? cz?onków wspomnianej organizacji, która od tego czasu, swoje ruchy konspiracyjne, skonsolidowa?a ze skar?yskim harcerstwem. W ci?gu kilku miesi?cy Niemcy zdekonspirowali tajne ugrupowania sabota?owe i w dzielnicy Bór rozstrzelano oko?o 360 cz?onków. Aby z tym faktem, nie umar? duch narodu polskiego, w Skar?ysku powo?ano inne wspó?dzia?aj?ce ze sob? organizacje konspiracyjne. Do takich grup konspiracyjno - dywersyjnych nale?a?a te?, grupa Muszkieterzy, Komenda Obro?ców Polski, Narodowa Organizacja Wojskowa i Polska Niepodleg?a.

Po roku 1945 nast?powa?a odbudowa przemys?u, dalszy jego rozwój i budowa nowych zak?adów. Powstawa?y g?ównie zak?ady wytwórcze w formie spó?dzielni, tzw. przemys?u terenowego i zak?adów komunalnych. W sposób dynamiczny ros?a te? produkcja i zatrudnienie w by?ej PFA, która wówczas nosi?a nazw? Zak?adów Metalowych „MESKO”. Znacz?cy rozwój przemys?u w Skar?ysku-Kamiennej nast?puje po roku 1956. Uruchomiono wtedy Fabryk? Obuwia, a w latach 1966-1968 zelektryfikowano w?ze? PKP. Lata 70-te to dalsza rozbudowa i modernizacja przemys?u w mie?cie. Utworzono Kombinat Budowlany, powsta?o te? nowe osiedle mieszkaniowe „Przydworcowe”, a ca?e miasto nosi?o miano Cudu Gospodarczego. Zmiany ustrojowe i gospodarcze miasta, w ostatniej dekadzie lat 90, mia?y istotne znaczenie dla potencja?u gospodarczego naszego miasta. W zaistnia?ych uwarunkowaniach gospodarczych nie wszystkie firmy potrafi?y sprosta? nowym wymaganiom.

W pocz?tkach wymienionego okresu, wyra?nie wzros?o bezrobocie, jednocze?nie uwolniona zosta?a inicjatywa prywatna ludzi, która spowodowa?a szybki rozwój handlu i niektórych us?ug oraz ma?ych przedsi?biorstw. W Skar?ysku-Kamiennej, na przestrzeni 10 lat odnotowujemy sta?y wzrost liczby podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. Obecnie dzia?a 4 615 firm, których g?ównymi obszarami dzia?alno?ci gospodarczej s?: handel i naprawy 2056 firm (44,5%), przetwórstwo przemys?owe 470 firm (10,2%), budownictwo 394 firmy (8,5%), transport, gospodarka magazynowa i ??czno?? 338 firm (7,3%), obs?uga nieruchomo?ci i firm 530 podmiotów (11,5%), hotele i restauracje 115 (2,5%), po?rednictwo finansowe 216 firm (4,7%), pozosta?e dzia?y - 496 firm (10,7%). W 2002 roku zosta?a utworzona Skar?yska Strefa Gospodarcza. Obejmuje ona tereny poprzemys?owe Zak?adów Metalowych „MESKO" S.A., a oferowane tereny i hale b?d?ce jej w?asno?ci?, stanowi? Podstref? Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Strefa zapewnia przysz?ym inwestorom w zamian za stworzone nowe miejsca pracy stosowne preferencje i ulgi podatkowe. Pozytywnym zjawiskiem ostatnich 4 lat, jest widoczne zainteresowanie miastem ze strony firm zagranicznych. Najwi?kszych inwestycji z udzia?em kapita?u zagranicznego dokonano w gospodarce komunalnej (kapita? niemiecki), w handlu (kapita? niemiecki, brytyjski, portugalski), w bran?y dystrybucji paliw (kapita? brytyjski i niemiecki) oraz w przemy?le (kapita? ameryka?ski i izraelski). Miasto Skar?ysko-Kamienna dzi?ki dogodnemu po?o?eniu, przewidywalnym i stabilnym warunkom prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, wzrostowi nak?adów na infrasktruktur? otoczenia biznesu, ulgom podatkowym dla pracodawców, jest dobrym miejscem do inwestowania. Potwierdzeniem tego jest wyró?nienie Skar?yska-Kamiennej w IV i V edycji konkursu "Gmina Fair Play" tytu?em i certyfikatem "Gmina Fair Play - Certfikowana Lokalizacja Inwestycji 2005 i 2006".

EWA MICHA?OWSKA WALKIEWICZ

Prawa autorskie © Skar?yski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-03-19 (3746 odsłon)

[ Wróć ]

Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.15 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !