Skar?yski Wortal Turystyczny
  Zarejestruj się   | Strona Główna |     | Albumy |     | Forum |     | Artykuły |     | Poczta |              

           

   Turystyka
Strona G?ówna

HistoriaShow/Hide content
tree-T.gif Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Osada Kamienna do pocz?tku XXw
tree-T.gif Osada Kamienna 1914 - 1918
tree-T.gif Historia w datach
tree-T.gif Pomnik powsta?ców
tree-T.gif Przewa? staszicowski
tree-L.gif Trakt
tree-T.gif Bli?ynShow/Hide content
tree-T.gif Rozwój
tree-T.gif Górnictwo
tree-T.gif Jagie??o w Blizynie
tree-T.gif Gazeta z 1923r
tree-L.gif Monety
tree-T.gif MostkiShow/Hide content
tree-L.gif Historia
tree-T.gif ParszówShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-T.gif SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Zarys Historii 1
tree-L.gif Zarys Historii 2
tree-T.gif ??cznaShow/Hide content
tree-L.gif Zarys Historii
tree-L.gif InneShow/Hide content
tree-T.gif ?ZP AK PONURY
tree-T.gif Najstarsze domostwo
tree-L.gif Pseudonim OSET
Szlaki turystyczneShow/Hide content
tree-T.gif Objasnienia
tree-T.gif Szlaki pieszeShow/Hide content
tree-T.gif Wykaz szlaków pieszych
tree-T.gif Szlak czerwony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty
tree-T.gif ?ladami górników
tree-T.gif Szlak zielony
tree-T.gif Szlak ?ó?ty 2
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki roweroweShow/Hide content
tree-T.gif Berlin - Lwów
tree-T.gif Szlak niebieski
tree-L.gif Szlak czarny
tree-T.gif Szlaki konneShow/Hide content
tree-L.gif 80km konno
tree-L.gif WycieczkiShow/Hide content
tree-T.gif Le?nymi ?cie?kami
tree-T.gif W Lany Poniedzia?ek
tree-T.gif Kierz, Szyd?owiec ...
tree-T.gif Cel wycieczki…I??a
tree-T.gif Turystyka sp?ywowa
tree-T.gif Jastrz?b-Or?ów
tree-L.gif Wycieczka na ?ysic?
PTTK Skar?yskoShow/Hide content
tree-T.gif Regulamin odznak
tree-T.gif PTTKShow/Hide content
tree-T.gif Terminarz
tree-T.gif KronikaShow/Hide content
tree-T.gif XXXI Rajd BAB
tree-T.gif XIV Maraton Konecki
tree-T.gif VI Rajd Wiosenny
tree-L.gif X Rajd Miko?ajkowy
tree-L.gif 25 lat PTTK
MuzeaShow/Hide content
tree-T.gif Lista zabytków
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Sanktuarium
tree-T.gif M. Zag??bia Staropolskiego
tree-T.gif Izba Pami?ci
tree-L.gif Muzeum Wsi Kieleckiej
GeologiaShow/Hide content
tree-T.gif Mapa geologiczna
tree-T.gif Jaskinie
tree-T.gif Sztolnie
tree-T.gif Kamienio?omyShow/Hide content
tree-T.gif Lista kamien.
tree-L.gif Kopulak
tree-L.gif G?azy narzutoweShow/Hide content
tree-T.gif G?az w Kierzu
tree-L.gif Skandynawski przybysz
ZabytkiShow/Hide content
tree-T.gif Mapa zabytków
tree-T.gif Zabytki technikiShow/Hide content
tree-T.gif Co i gdzie
tree-T.gif Starachowice
tree-T.gif Bobrza
tree-L.gif Nietulisko Fabryczne
tree-T.gif KapliczkiShow/Hide content
tree-L.gif Bukowa Góra
tree-T.gif Triangul
tree-T.gif Zalew Bzi?ski
tree-T.gif Rejon umocniony
tree-T.gif Dru?niczówka
tree-T.gif SynagogiShow/Hide content
tree-T.gif Samsonów
tree-L.gif Skar?ysko
tree-T.gif Cmentarze ?ydowskieShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-L.gif Bodzentyn
tree-T.gif PomnikiShow/Hide content
tree-L.gif Klonów
tree-T.gif ZamkiShow/Hide content
tree-T.gif Dwór obronny w Modliszewicach
tree-T.gif Bodzentyn
tree-T.gif I??a
tree-T.gif Kurozw?ki
tree-T.gif Szyd?owiec
tree-T.gif Podzamcze Piekoszowskie
tree-L.gif Janowiec
tree-T.gif W?chockShow/Hide content
tree-T.gif Cystersi. Krowy, rudy i organy
tree-T.gif Pa?ac Schoenbergów
tree-L.gif Trzy rzuty beretem od Starachowic
tree-T.gif Ko?cio?yShow/Hide content
tree-T.gif Ko?cio?y
tree-T.gif ?wi?ta Katarzyna
tree-T.gif Ko?ció? farny ?w. Zygmunta
tree-L.gif Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP
tree-L.gif Staro?ytne skarby Ponidzia
Baza noclegowaShow/Hide content
tree-T.gif Hotele
tree-T.gif AgroturystykaShow/Hide content
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Bli?yn
tree-T.gif Suchedniów
tree-T.gif Ko?oma?
tree-L.gif Parszów
tree-L.gif Zajazdy
Skar?yskie Tow.CyklistówShow/Hide content
tree-T.gif O nas - Cyklistach
tree-T.gif Kolejarze w Sielpi
tree-T.gif VII Skar?yski Rajd Rowerowy
tree-T.gif XIII Konecki Maraton
tree-T.gif IV Rajd Rowerowy
tree-L.gif XIV Konecki Maraton Rowerowy
Gdzie na weekendShow/Hide content
tree-T.gif Chlewiska
tree-T.gif Topornia
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Kapkazy
tree-L.gif Radkowice

Zawrto?? Wortalu

Top
Polskie Towarzystwo HistoryczneShow/Hide content
· Rocznik 2010

   Dzia? przyrodniczy
Flora i Fauna
RoslinyShow/Hide content
tree-T.gif Czermie? b?otna
tree-T.gif Przylaszczka
tree-T.gif Okratek australijski
tree-T.gif Skar?yskie orchidee
tree-T.gif Wiosenne grzyby
tree-T.gif Orlik pospolity
tree-T.gif Borowik ceglastopory
tree-T.gif D?brówka roz?ogowa
tree-T.gif Ro?linne drapie?niki
tree-T.gif Brzoza czarna
tree-L.gif Czarcik?s ??kowy
Zwierz?taShow/Hide content
tree-T.gif PtakiShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna Skar?yskaShow/Hide content
tree-T.gif Awifauna
tree-T.gif Uzupe?nienie I
tree-L.gif Uzupe?nienie II
tree-T.gif B?czek
tree-T.gif B?k
tree-T.gif Biegus zmienny
tree-T.gif Brodziec krwawodzioby
tree-T.gif G?? zbo?owa
tree-T.gif Grubodziób
tree-T.gif Jarz?bek
tree-T.gif Jemio?uszka
tree-T.gif Kaczka czernica
tree-T.gif Kokoszka
tree-T.gif Dzi?cio? du?y
tree-T.gif Dzierzba g?siorek
tree-T.gif Kopciuszek
tree-T.gif Jaskó?ka dymówka
tree-T.gif Ba?ant ?ownyShow/Hide content
tree-T.gif Opis gatunku
tree-L.gif Obserwacje
tree-L.gif Kruk - Corvus corax L.
tree-T.gif OwadyShow/Hide content
tree-T.gif Pok?onnik kamilla
tree-T.gif Ziele?czyk ostr??ynowiec
tree-T.gif Modraszek argiades
tree-T.gif Górówka meduza
tree-T.gif Strz?potek soplaczek
tree-T.gif Przeplatka aurinia
tree-T.gif Dostojka akwilionaris
tree-T.gif Pasyn lucylla
tree-T.gif Tygrzyk paskowany
tree-T.gif Klecanka polna
tree-T.gif Poskrzypka liliowa
tree-T.gif Trzyszcz piaskowy
tree-T.gif Trzyszcz polny
tree-T.gif Bujanka
tree-T.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif Bielinek rzepnik
tree-T.gif Modraszek teleius
tree-T.gif Wa?ka p?askobrzucha
tree-T.gif Moszenica wierzbówka
tree-T.gif Przeziernik osowiec
tree-T.gif ?anocha pobrz?cz
tree-T.gif Biegacz skórzasty
tree-T.gif Czerwo?czyk fioletek
tree-T.gif ?wierszcz polny
tree-L.gif Mieniak stru?nik
tree-T.gif SsakiShow/Hide content
tree-T.gif BobryShow/Hide content
tree-T.gif Skar?ysko
tree-T.gif Ole?nica
tree-L.gif Lubianka
tree-T.gif Wydry
tree-L.gif Wilki
tree-L.gif GadyShow/Hide content
tree-T.gif Padalec zwyczajny
tree-L.gif ?mija zygzakowata

Ochrona Przyrody
Parki KrajobrazoweShow/Hide content
tree-T.gif Suchedniowski
tree-L.gif Sieradowicki
RezerwatyShow/Hide content
tree-T.gif Barcza
tree-T.gif Rezerwat Cisa A
tree-T.gif Rezerwat Cisa B
tree-T.gif Ciechostowice
tree-T.gif Dalejów
tree-T.gif W dolinie Krasnej
tree-T.gif ?winia Góra
tree-T.gif ?winia Góra (EN)
tree-T.gif Rydno
tree-T.gif Kamie? Michnowski
tree-T.gif Wykus
tree-T.gif Ska?y w Krynkach
tree-L.gif Góra Grodowa
Pomnik przyrodyShow/Hide content
tree-T.gif Ska?ka Rejowska
tree-T.gif Bukowa Góra
tree-L.gif "Cyga?ska Kapa" i "Bia?y Kamie?"
Ciekawe miejscaShow/Hide content
tree-T.gif Diabelska Karczma
tree-T.gif Puszcza ?wi?tokrzyska
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzyzu
tree-T.gif Uroczysko "Pi?ty"
tree-T.gif Platforma na go?oborzu
tree-T.gif Bór mieszany
tree-T.gif Wiosenne motyle
tree-T.gif Bezimienny strumyk
tree-T.gif Bartek umiera
tree-T.gif Góra Che?m
tree-T.gif Radkowice
tree-L.gif Kapkazy

Woda
RzekiShow/Hide content
tree-T.gif Rzeka ?arnówka
tree-T.gif Dzieje rzeki Kamiennej
tree-L.gif Strumie? Kaczka
Gdzie na rybyShow/Hide content
tree-T.gif Ryby w okolicy
tree-T.gif Cha?cza
tree-T.gif Brody I??eckie
tree-T.gif Ja?le
tree-T.gif Mostki
tree-T.gif Piachy
tree-T.gif Rejów
tree-T.gif Suchedniów
tree-L.gif Zbo?enna
Opowie?ci z dnaShow/Hide content
tree-T.gif W?dkarska choroba
tree-L.gif Sobota na Brodach

   Inne informacje
Gminy Powiatu
Skarzysko-Kamienna
Skar?ysko Ko?cielne
SuchedniówShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-T.gif Historia w XXw
tree-L.gif Us?ugi
??cznaShow/Hide content
tree-T.gif Skrótowo
tree-T.gif Po?o?enie
tree-T.gif ?rodowisko
tree-T.gif Zabytki
tree-T.gif Osadnictwo
tree-T.gif Zarys historii
tree-L.gif Us?ugi
Blizyn

Ciekawostki
Z naszych wyprawShow/Hide content
tree-T.gif Wschód na ?wi?tym Krzy?u
tree-T.gif Z lotu ptaka
tree-T.gif Rajd SH Kotwica
tree-T.gif Prastary las
tree-T.gif Road Runners
tree-T.gif Wielka tajemnica Emeryka
tree-T.gif W?skotorówk? do Lipia
tree-T.gif Wykus 2006
tree-T.gif Motocross Bli?yn
tree-T.gif Nepomuki regionu
tree-T.gif Muzeum im. Or?a Bia?ego
tree-T.gif Redakcja przy pracy...
tree-T.gif Tablice BHP w Starachowicach
tree-T.gif KTD-458 ORP "Odwa?ny"
tree-T.gif XII Jarmark I??ecki
tree-T.gif Bieg prze?ajowy w Bli?ynie
tree-T.gif ?wi?to Herbaty i Kawy
tree-T.gif Zalejowa
tree-T.gif Ja lubie je??
tree-T.gif Jak to licznik ...
tree-T.gif 11.11.2006
tree-T.gif Wycieczka na ?ysic?
tree-T.gif Dzionie rakowskie
tree-T.gif Mostki inaczej
tree-L.gif Plener Malarski
KoncertyShow/Hide content
tree-T.gif Orkiestry D?te
tree-L.gif Koncerty Bli?y?skieShow/Hide content
tree-L.gif Ratujemy ko?ció?ek ?w. Zofii

Wywiady, artyku?yShow/Hide content
tree-T.gif Wykreowa? mark?
tree-T.gif Ja o tym nie marzy?em
tree-T.gif Wyspy nie oddamy
tree-T.gif Wspom. P. ?wierczy?skiego
tree-T.gif Klaster turystyczny
tree-L.gif Wyk?ad dr Piotra Kardysia


   Ankiety/Sondy
Czy wiesz co to Rydno?

Wiem od dawna
Dowiedzia?em si? na Pikniku
Nie mam poj?ciaWyniki
Ankiety

Głosów 2386

   Dodatki
Wpisz się do Księgi

Filmoteka

Nasza Ekipa

Forum dyskusyjne

Kalendarz

Napisz Newsa

Kontakt

Co w Wortalu

Prenumerata biuletynu

Archiwum Newsów

Szukaj w Wortalu

Poleć Nasz Wortal


   Galerie Wortalu

DSCF6852.JPG
  
krol13.JPG
  
DSCF4745_rosiczki i plonniki.jpg
  
DSCF7200_cis.jpg
  
Samsonów Wielki Piec_panorama~0.jpg
  
c~0.jpg
  
DSCF3626_doz02_km.jpg
  
19.jpg
  
tab5.jpg
  
swinia_góra_2009_02_22_7466_jeep_kmm.jpg
  
prez10.jpg
  
IMG_4931_m.JPG
  
swinia gora_2008_02_29_0765_km.jpg
  
zsinPK.jpg
  
plywacz.jpg
  
Img_4898.jpg
  
DSCF3364_klecanka 2006-05-11 11-49-25-1.JPG
  
zmija02_km2775.jpg
  
wyscig_start.JPG
  
DSCF9661_albert.jpg
  
DSCF4767_torfowce i plonniki.jpg
  
img_4362s.jpg
  
DSCF6461_szlak_zolty-4_wzgorza.JPG
  
IMG_5668_male1.jpg
  
gil_2007_11_21_1014_km.jpg
    Unikalny na skal? Europy piec b?dzie w Sielpi
InformacjeAnonymous napisał: Stanis?aw Staszic na pewno jest wdzi?czy studentom Politechniki Cz?stochowskiej. Dzi?ki nim w Sielpi zosta? zrekonstruowany piec pudlingowy, s?u??cy do wytopu ?elaza. To jedyny taki czynny obiekt w Europie. W przysz?ym tygodniu nast?pi jego rozruch.


Fot. Jaros?aw Kubalski / AG

To ukoronowanie rozpocz?tej cztery lata temu pracy studentów i ich opiekunów. A ?atwo nie by?o. Rekonstrukcja pieca pudlingowego by?a du?ym wyzwaniem. Nie zachowa?a si? ?adna dokumentacja, nie ma zdj?? ani opisów. - Ale bardzo zale?a?o nam na tym, by odtworzy? co?, co tu, w tej fabryce dzia?a?o. Wszystkie pozosta?e eksponaty w tutejszym muzeum s? przywiezione z ró?nych stron, z innych fabryk - t?umaczy prof. Marian Kieloch z Politechniki Cz?stochowskiej, opiekun grupy i wspó?twórca projektu rekonstrukcji obiektu. - Podstaw? do rekonstrukcji by?y dla nas resztki fundamentów pieca, druga wytyczna to otwór w suficie, przez który przechodzi? komin. Wzorowali?my si? te? troch? na konstrukcji podobnych urz?dze? niemieckich - opowiada profesor.

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e zrekonstruowany piec to rzecz wyj?tkowa i na pewno b?dzie wielk? atrakcj? Muzeum Zag??bia Staropolskiego w Sielpi.

- W Europie na pewno nie ma czynnego takiego obiektu, wydaje mi si?, ?e na ?wiecie te? nie. Takiego pieca nie maj? nawet w Wielkiej Brytanii, gdzie zosta? stworzony - podkre?la.

Muzeum mie?ci si? w halach dawnej walcowni i pudlingarni z pierwszej po?owy XIX w., która zosta?a zbudowana w ramach programu uprzemys?owienia ziem polskich, zainicjowanego po 1815 roku przez Stanis?awa Staszica. W zak?adzie tym wytapiano ?elazo, z którego potem robiono urz?dzenia, g?ównie dla rolnictwa.

- Nie ma co, jeste?my dumni. Mog? tu przyjecha? ze znajomymi, rodzin? i powiem im, ?e te ?ruby to ja przykr?ca?am i te ceg?y uk?ada?am, ?e dzi?ki mojej pracy powsta? ten piec. Bardzo mnie to cieszy - mówi Beata Kara?, studentka IV roku Wydzia?u In?ynierii Procesowej, Materia?owej i Fizyki Stosowanej Politechniki Cz?stochowskiej.

Jest w zespole studentów, którzy w ramach obozów studenckich bezp?atnie konserwuj? zabytkowe urz?dzenia fabryczne w muzeum w Sielpi. Dziewczynom, a jest ich w grupie kilka, nie przeszkadza ci??ka praca. - Najci??sze elementy d?wigaj? koledzy, poza tym mamy czas na odpoczynek - mówi Maja Ozga.

Studenci ka?dego roku sp?dzaj? trzy tygodnie w Sielpi. Prace przy piecu prawie zako?czyli. W przysz?ym tygodniu b?dzie rozruch. - Po raz pierwszy rozpalimy ogie?. Czy si? uda? Nie ma mowy, by si? nie uda?o - mówi prof. Kieloch. ?artuje, ?e teraz najwi?kszym ich zmartwieniem jest wytworzenie podczas pierwszego rozpalania pieca bia?ego dymu. - By?by to symbol, ?e si? uda?o - podkre?la.

Ale w tym roku nie zobaczymy pierwszego wytopu ?elaza. - Piec musi wiele godzin si? wygrzewa?, materia?y s? ?wie?e. Pierwszy wytop zrobimy w przysz?ym roku podczas kolejnych praktyk - mówi opiekun studentów.

A to nie koniec. Studenci w s?siedztwie pieca natrafili na resztki fundamentów po kolejnym urz?dzeniu. - Prawdopodobnie tu sta? m?ot pudlingowy, który s?u?y? do przekuwania ?elaza z pieca, do poprawiania jego jako?ci. Je?eli nasze przypuszczenia si? potwierdz?, a wszystko na to wskazuje, cho?by ?u?el, który odkryli?my pod warstw? ziemi, to we?miemy si? za jego rekonstrukcj?. To b?dzie nasze kolejne wielkie wyzwanie - zapowiada prof. Kieloch.

Piec pudlarski (pudling)

Zast?pi? piece fryszerskie. Z trzech pieców pudlingowych otrzymywano tak? wydajno??, jak z oko?o 20 fryszerskich, a to dzi?ki wynalezieniu przez Anglika Henry'ego Corta nowego sposobu oczyszczania p?ynnej surówki za pomoc? utleniania.

Fabryka w Sielpi Wielkiej

Zak?ad uruchomiono w 1842 roku. Produkcj? zako?czono w 1921 roku. W 1934 roku fabryka w Sielpi sta?a si? pierwszym w kraju zabytkiem techniki i przemys?u wpisanym do rejestru zabytków. Zosta?a udost?pniona zwiedzaj?cym, a równocze?nie zacz?to gromadzi? plany, rysunki i dokumenty zwi?zane z rozwojem przemys?u w Zag??biu Staropolskim w XIX stuleciu. W czasie wojny hitlerowcy rozebrali i wywie?li niemal wszystkie urz?dzenia z wyj?tkiem ko?a wodnego. Dopiero w 1956 roku, gdy rozpocz??o dzia?alno?? reaktywowane po wojnie Muzeum Techniki, zabytek otoczono opiek?. Rozpocz??a si? jego odbudowa i w 1962 roku placówka, jako oddzia? muzeum, otrzyma?a nazw? Muzeum Zag??bia Staropolskiego. Od 1967 roku, z kilkunastoletni? przerw?, studenci Politechniki Cz?stochowskiej odbywaj? tam praktyki, odtwarzaj?c i rekonstruuj?c elementy dawnego zak?adu.


?ród?o: Gazeta Wyborcza Kielce; Joanna Gergont2007-09-07
Wysłano dnia 10-09-2007 o godz. 09:41:33 przez Master

 
   Pokrewne linki
· Więcej o Informacje
· Napisane przez Master


Najczęściej czytany artykuł o Informacje:
Wikiprojekt Region ?wi?tokrzyski


   Oceny artykułu
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


   Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 Wyślij ten artykuł do znajomych Wyślij ten artykuł do znajomychRe: best grytner_srytner_brudna_broda greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 12-12-2007 o godz. 01:28:12
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
lortab tramadol taken together [casst-ccvss.ca] | buy tramadol online no script [casst-ccvss.ca] | prescription tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol while pregnant [casst-ccvss.ca] | tramadol drug interactions [casst-ccvss.ca] | tramadol er and abstinance syndrome [casst-ccvss.ca] | need to buy cheap tramadol and pay by cod [casst-ccvss.ca] | cyp2dc inhibitors effect on tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol free shipping [casst-ccvss.ca] | typical dosage for tramadol 50 mg tablets [casst-ccvss.ca] | sale tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol lethal doseage [casst-ccvss.ca] | tramadol without a prescription [casst-ccvss.ca] | tramadol lethal doseage [casst-ccvss.ca] | tramadol inject [casst-ccvss.ca] | tramadol controlled substance [casst-ccvss.ca] | clorhidrato de tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol hcl 50 mg tab [casst-ccvss.ca] | tramadol weight gain [casst-ccvss.ca] | tramadol indication profile [casst-ccvss.ca] | cheap online order tramadol tramadol [casst-ccvss.ca] | buy tramadol and lorcet [casst-ccvss.ca] | tramadol more medical authorities [casst-ccvss.ca] | what should i no mix with tramadol [casst-ccvss.ca] | about the pill tramadol ultram side effects [casst-ccvss.ca] | tramadol street value [casst-ccvss.ca] | tramadol liver damage [casst-ccvss.ca] | tramadol ultram 50mg x 90 tablets [casst-ccvss.ca] | tramadol prescriptions [casst-ccvss.ca] | cheap tramadol no rx [casst-ccvss.ca] | rimadyl use with tramadol [casst-ccvss.ca] | tramadol in veterinary medicine [casst-ccvss.ca] | tramadol er [casst-ccvss.ca] | tramadol hcl 50mg tablet tev [casst-ccvss.ca] | cheap 180 tramadol [casst-ccvss.ca] |Re: best aga552a greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 13-12-2007 o godz. 17:28:36
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
christmas tree pre lit [219.zesyxwhxesjnsij20.cn] | christmas snacks recipes [501.zesyxwhxesjnsij18.cn] | disney christmas decorations [8.zehhujyzsij2.cn] | christmas and song and lyrics [951.zesyxwhxesjnsij19.cn] | disney christmas pooh eeyore pin [568.zehhujyzsij2.cn] | nightmare before christmas christmas tree [981.zehhujyzsij4.cn] | christmas getaway vacation [954.zehhujyzsij1.cn] | mickeys magical christmas disney dvd [37.zehhujyzsij2.cn] | national vacation christmas [764.zehhujyzsij1.cn] | christmas goodie recipes [238.zesyxwhxesjnsij18.cn] | dominic the donkey christmas song [292.zesyxwhxesjnsij19.cn] | nightmare before christmas artwork [121.zehhujyzsij4.cn] | christmas song lyrics print [623.zesyxwhxesjnsij19.cn] | sally the nightmare before christmas [543.zehhujyzsij4.cn] | las vegas christmas lights [693.zesyxwhxesjnsij16.cn] | christmas hymns [969.zesyxwhxesjnsij9.cn] | national lampoons christmas vacation scenes [438.zehhujyzsij1.cn] | night before christmas printable cartoons [252.zesyxwhxesjnsij12.cn] | words to the twelve days of christmas song [629.zesyxwhxesjnsij19.cn] | free christmas email cards 5 star 3d [562.zehhujyzsij3.cn] | nightmare before christmas canzoni mp3 ita [895.zehhujyzsij4.cn] | orange purple christmas lights [861.zesyxwhxesjnsij16.cn] | popular mechanics best christmas presents [802.zesyxwhxesjnsij17.cn] | clear christmas lights [29.zesyxwhxesjnsij16.cn] | christmas germany recipes [547.zesyxwhxesjnsij18.cn] | recipes for christmas treats [806.zesyxwhxesjnsij18.cn] | free christmas games [300.zesyxwhxesjnsij9.cn] | unisex christmas gift ideas [454.zesyxwhxesjnsij14.cn] | christmas catalog [231.zesyxwhxesjnsij9.cn] | christmas tree pre-lit [826.zesyxwhxesjnsij20.cn] | cartoon christmas trees [694.zesyxwhxesjnsij9.cn] | christmas cranberry sauce recipes [351.zesyxwhxesjnsij18.cn] | christmas party cartoons [338.zesyxwhxesjnsij12.cn] | christmas tree in the mountains [593.zesyxwhxesjnsij20.cn] | free handmade christmas gift ideas for grandparents [305.zesyxwhxesjnsij14.cn] |Re: best mikeadult7594 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 14-12-2007 o godz. 04:47:10
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
woman sex picture *****ing [272.zdbhiyhozwj8.cn] | oral chelation plaque [942.zdbhiyhozwj20.cn] | pamela tommy lee sex video free [478.zdbhiyhozwj8.cn] | italian girl [903.zdbhiyhozwj11.cn] | adult video stores in providence [468.zdbhiyhozwj4.cn] | school girls nude [619.zdbhiyhozwj4.cn] | online sex shows [302.zdbhiyhozwj19.cn] | womans orgasm [241.zdbhiyhozwj17.cn] | simpson toon sex [218.zdbhiyhozwj3.cn] | giant bicycles [971.zdbhiyhozwj9.cn] | gay anal training [945.zdbhiyhozwj3.cn] | teen girls using dildo on video [242.zdbhiyhozwj18.cn] | pic porn sex star [532.zdbhiyhozwj12.cn] | old women anal sex [166.zdbhiyhozwj11.cn] | itty bitty bikini [411.zdbhiyhozwj10.cn] | home real sex video [321.zdbhiyhozwj8.cn] | gay hairy hunks [324.zdbhiyhozwj15.cn] | 247 pantyhose [992.zdbhiyhozwj3.cn] | playmate centerfold [143.zdbhiyhozwj10.cn] | against gay marriage in ma [841.zdbhiyhozwj15.cn] | gay beef com [507.zdbhiyhozwj5.cn] | fat head [75.zdbhiyhozwj15.cn] | oral board exam [33.zdbhiyhozwj6.cn] | download free free sex video [146.zdbhiyhozwj17.cn] | cruel intentions sex scene [63.zdbhiyhozwj20.cn] | literotica [93.zdbhiyhozwj2.cn] | gay muscles [38.zdbhiyhozwj10.cn] | hanger italian position sex [140.zdbhiyhozwj5.cn] | free hardcore porn no credit cards [134.zdbhiyhozwj17.cn] | ass shakira [143.zdbhiyhozwj5.cn] | hardcore ***** machine [606.zdbhiyhozwj19.cn] | free teen sex video trailer [307.zdbhiyhozwj14.cn] | hardcore shemale videos [987.zdbhiyhozwj15.cn] | free passwords porn [985.zdbhiyhozwj16.cn] | Alaura Eden [213.zdbhiyhozwj15.cn] |Re: best xmas1992 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 16-12-2007 o godz. 05:54:57
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
sitemap18 [www.lowtuners.be] | sitemap738 [www.jrc-boxtel.nl] | sitemap4693 [www.pspwereld.be] | sitemap913 [www.wiiwereld.be] | sitemap410 [www.vvuffelte.nl] | sitemap189 [www.vvzelhem.nl] | sitemap113 [www.klavarorganist.nl] | sitemap185 [www.vvzelhem.nl] | sitemap899 [www.wiiwereld.be] | sitemap832 [www.wiiwereld.be] | sitemap94 [www.sleepbootmensen.nl] | sitemap63 [www.animepalace.de] | sitemap267 [www.inascript.com] | sitemap38 [www.animepalace.de] | sitemap914 [www.wiiwereld.be] | sitemap994 [www.aqualisrotterdam.nl] | sitemap142 [www.klavarorganist.nl] | sitemap107 [www.klavarorganist.nl] | sitemap956 [www.aqualisrotterdam.nl] | sitemap4639 [www.pspwereld.be] | sitemap983 [www.aqualisrotterdam.nl] | sitemap4631 [www.pspwereld.be] | sitemap102 [www.animepalace.de] | sitemap1049 [www.aqualisrotterdam.nl] | sitemap737 [www.jrc-boxtel.nl] | sitemap774 [www.jrc-boxtel.nl] | sitemap989 [www.aqualisrotterdam.nl] | sitemap180 [www.vvzelhem.nl] | sitemap915 [www.wiiwereld.be] | sitemap788 [www.jrc-boxtel.nl] | Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best srytner1a greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 20-12-2007 o godz. 12:38:58
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | this site rocks [belzebubex.bydgoszcz.pl] | site [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | site [tamadaba.bieszczady.pl] | cliq more [tamadaba.bieszczady.pl] | dirty pants [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | sexual mystery [grytnelia.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [grytnelia.bydgoszcz.pl] | this site rocks [belzebubex.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [grytnelia.bydgoszcz.pl] | this site rocks [belzebubex.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [grytnelia.bydgoszcz.pl] | cliq more [tamadaba.bieszczady.pl] | dirty pants [tamadaba.bieszczady.pl] | dirty pants [tamadaba.bieszczady.pl] | cliq more [tamadaba.bieszczady.pl] | black adult histery [belzebubex.bydgoszcz.pl] | this site rocks [belzebubex.bydgoszcz.pl] | cliq more [tamadaba.bieszczady.pl] | cliq more [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | sexual mystery [grytnelia.bydgoszcz.pl] | dirty pants [tamadaba.bieszczady.pl] | this site rocks [belzebubex.bydgoszcz.pl] | dirty pants [tamadaba.bieszczady.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | this site rocks [belzebubex.bydgoszcz.pl] | sexual mystery [grytnelia.bydgoszcz.pl] | brown eye not for gays [tamadaba.bieszczady.pl] | black adult histery [belzebubex.bydgoszcz.pl] |Re: best srytner2 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 28-12-2007 o godz. 02:44:13
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
teen dildo [seobukakppa.info] | famous sex toon com [heniekppa.info] | squeeze anal glands [heniekppa.info] | first time giving oral sex [aniolppa.info] | the last kiss sex scene video [aniolppa.info] | black nude celebrity [aniolppa.info] | nude courtney love [lemarioppa.info] | dating advice [heniekppa.info] | san francisco gay [aniolppa.info] | long hardcore sex video [heniekppa.info] | britney spear sex video [aniolppa.info] | free porno pics mega [aniolppa.info] | brown ***** [lemarioppa.info] | man and woman in sex [seobukakppa.info] | celebrity nylons [aniolppa.info] | free gay latin video [aniolppa.info] | two gay men [seobukakppa.info] | hardcore anal action [seobukakppa.info] | discrete sex partners [lemarioppa.info] | gay men sex toys [aniolppa.info] | normal oral body temperature [seobukakppa.info] | girls painted bikini [lemarioppa.info] | shemale in pantie hoses free gallery [lemarioppa.info] | asians in the media [aniolppa.info] | wisconsin adult stores [lemarioppa.info] | nude africa [lemarioppa.info] | gay final fantasy hentai [lemarioppa.info] | big fat porno [heniekppa.info] | amateurs videos [heniekppa.info] | jade nude celebrity [seobukakppa.info] | voyeur sex cams [seobukakppa.info] | against the gay marriage [heniekppa.info] | anal sex movie thumbs [heniekppa.info] | teen sex movies [aniolppa.info] | amateur straight guys grant [heniekppa.info] |Re: best srytner3 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 30-12-2007 o godz. 00:53:43
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
best movie sex scenes [lemariokwr.info] | cam college sex [heniekkwr.info] | porno pic galleries [aniolkwr.info] | anal bleeding no pain [aniolkwr.info] | post hardcore music [lemariokwr.info] | my adult friend com [lemariokwr.info] | 100 free erotic sex stories com [lemariokwr.info] | www lesbians con [heniekkwr.info] | states that allow same sex marriage [heniekkwr.info] | gay foot fetish sites [heniekkwr.info] | check for adult content [heniekkwr.info] | anal gland secretions [aniolkwr.info] | gay video universe [heniekkwr.info] | gay men photo galleries [lemariokwr.info] | pamela anderson pantyhose [lemariokwr.info] | free black gay personals [lemariokwr.info] | wolford seamless pantyhose [aniolkwr.info] | gay hentai sex games [lemariokwr.info] | sexy adult pics [heniekkwr.info] | gay sex movie links [lemariokwr.info] | braun oral b tooth [aniolkwr.info] | mobys free porn [lemariokwr.info] | how to have an anal orgasm [lemariokwr.info] | animepics [heniekkwr.info] | jenny mcarthy naked [lemariokwr.info] | young love sex [aniolkwr.info] | hardcore midget sex [aniolkwr.info] | free gay long sex video [aniolkwr.info] | free gallery sex she [heniekkwr.info] | free videos of guys having sex [lemariokwr.info] | sex partners in my area [aniolkwr.info] | sexy erin gallery [heniekkwr.info] | interacial group sex [aniolkwr.info] | fishnet tights [aniolkwr.info] | adult porno sites [lemariokwr.info] |Re: best glokk1 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 02-01-2008 o godz. 08:21:39
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
chiavare nel culo [chiavare-nel-culo.seghe-ahs.info] | tardone - gratis [tardone---gratis.marlow-ahs.info] | scatto amatoriale [scatto-amatoriale.marlow-ahs.info] | barca passera croata [barca-passera-croata.svelto-ahs.info] | racconto moglie marito bisessuale [racconto-moglie-marito-bisessuale.svelto-ahs.info] | jennifer beals sex xxx [jennifer-beals-sex-xxx.extremo-njd.info] | gay maschio nudo [gay-maschio-nudo.gioco-ahs.info] | foto ragazze brutte [foto-ragazze-brutte.svelto-ahs.info] | distributore acqua calda colazioni [distributore-acqua-calda-colazioni.svelto-ahs.info] | wwsexi shop [wwsexi-shop.svelto-ahs.info] | tomb raider porno henthai gratis [tomb-raider-porno-henthai-gratis.svelto-ahs.info] | attore trans film porno [attore-trans-film-porno.svelto-ahs.info] | segretaria porno prewiew [segretaria-porno-prewiew.gioco-ahs.info] | gnocca nera gratis [gnocca-nera-gratis.gioco-ahs.info] | gallerie fighe pelose grasse [gallerie-fighe-pelose-grasse.marlow-ahs.info] | grossa fica [grossa-fica.seghe-ahs.info] | negre che trombano [negre-che-trombano.extremo-njd.info] | cerco trans parma [cerco-trans-parma.extremo-njd.info] | pornattitude [pornattitude.extremo-njd.info] | galleria cazzo uomo [galleria-cazzo-uomo.extremo-njd.info] | culturista cazzo enorme nudo [culturista-cazzo-enorme-nudo.marlow-ahs.info] | sesso donna ciccione matura [sesso-donna-ciccione-matura.extremo-njd.info] | scopami in figa [scopami-in-figa.svelto-ahs.info] | karin schubert porno diva [karin-schubert-porno-diva.extremo-njd.info] | moana trans tettona [moana-trans-tettona.gioco-ahs.info] | Briana Banks [Briana-Banks.marlow-ahs.info] | sparanise foto hard casalinga [sparanise-foto-hard-casalinga.marlow-ahs.info] | puttana bionda nera [puttana-bionda-nera.seghe-ahs.info] | foto vogliose [foto-vogliose.marlow-ahs.info] | immagini gratis di figa [immagini-gratis-di-figa.gioco-ahs.info] | negri cazzo [negri-cazzo.gioco-ahs.info] | immagine sesso anale [immagine-sesso-anale.seghe-ahs.info] | signore troia grati [signore-troia-grati.gioco-ahs.info] | mamm

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best glokk2 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 03-01-2008 o godz. 06:19:35
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
travestis en bogota [zdsyxwhxesjnsij8.cn] | connecticut hardcore bands [zdsyxwhxesjnsij8.cn] | black porn mpegs [zdsyxwhxesjnsij10.cn] | celeberty nude [zdsyxwhxesjnsij9.cn] | braless teens [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | clip free movie scene sex [zdsyxwhxesjnsij9.cn] | anal tail toy [zdsyxwhxesjnsij9.cn] | forced ***** licking [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | forced sex stories post [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | free gay college porn [zdsyxwhxesjnsij10.cn] | tiffany fallon playboy [zdsyxwhxesjnsij10.cn] | little hotties [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | adult book store directory [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | sexy ads net [zdsyxwhxesjnsij6.cn] | fat free mature picture sex [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | gay parents are bad [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | chicken breast recipe [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | porn blogger [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | adult chat line sex [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | anal sac inflammation [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | naruto sex pic [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | ass munch [zdsyxwhxesjnsij9.cn] | tori amos nude [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | catherine mccormack naked [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | hot girls in g strings [zdsyxwhxesjnsij2.cn] | spank tv [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | horny gay men having sex with men [zdsyxwhxesjnsij3.cn] | girls on harleys [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | free teen sex pictures [zdsyxwhxesjnsij7.cn] | my first sex teacher carol [zdsyxwhxesjnsij6.cn] | ebony ayes [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | knee high boots [zdsyxwhxesjnsij5.cn] | naked blondes free hardcore movies free [zdsyxwhxesjnsij4.cn] | marilyn monroe sex [zdsyxwhxesjnsij1.cn] | free 3d sex vids [zdsyxwhxesjnsij5.cn] |Re: best glokk3 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 04-01-2008 o godz. 16:38:34
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
bankruptcy home equity loan [345.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | mortgage lender not giving full amount of my insurance check [565.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | lender mortgage application merchant account [726.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | mike watson mortgage lender sc [486.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | louis vuitton amber replica bag [581.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | soup flowers delivery [204.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | trilliom mortgage company [913.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | international flowers delivery brazil [496.zdsyxwhxesjnsij18.cn] | mortgage payment calculator 10 [814.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | guild mortgage company [72.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | payday loans revoke ach [358.zdsyxwhxesjnsij12.cn] | faxless payday loans [3.zdsyxwhxesjnsij12.cn] | start your own mortgage company [66.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | payday or cash advance loans [659.zdsyxwhxesjnsij12.cn] | mortgage lender in livonia michigan [168.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | mortgage [41.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | mortgage and monthly paymets and calculator and property tax [588.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | guaranteed payday advance loans faxless [741.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | mortgage lender applies homeowners insurance [810.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | sunset mortgage company maryland [820.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | mortgage lender deferred cost [596.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | mortgage calculator with escrow [274.zdsyxwhxesjnsij16.cn] | louis vuitton mini pleaty replica [477.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | no faxing needed payday loans [562.zdsyxwhxesjnsij12.cn] | home equity loan payment [558.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | louis vuitton replica luggage [19.zdsyxwhxesjnsij11.cn] | gotti payday advance [914.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | council right to buy mortgage lender [431.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | how to payoff line of home equity loan [220.zdsyxwhxesjnsij17.cn] | bad credit payday advance loans [439.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | walter mortgage company [83.zdsyxwhxesjnsij15.cn] | mortgage lender oakmont home loans [467.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | diego lender reverse san mortgage rate calculator [914.zdsyxwhxesjnsij14.cn] | cash advance payday loan online [586.zdsyxwhxesjnsij13.cn] | allapproved mortgage company [857.zdsyxwhxesjnsij15.cn] |Re: best grytner_srytner_brudna_broda greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 16-01-2008 o godz. 15:41:01
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
galerias travestis [groups.google.com] | free xxx porno movie [groups.google.com] | gay muscle sex stories [groups.google.com] | free faye valentine hentai [groups.google.com] | occupational therapy oral motor [groups.google.com] | having sex the first time [groups.google.com] | lesbians fisting [groups.google.com] | roberts tawny xxx [groups.google.com] | free xxx dog sex [groups.google.com] | adult electronic toys [groups.google.com] | oral b triumph professional 9000 [groups.google.com] | black male porno stars [groups.google.com] | private amateur adult [groups.google.com] | breastfeed [groups.google.com] | anne ashley x [groups.google.com] | totally spies lesbians [groups.google.com] | new york city spa [groups.google.com] | wisconsin adult protective services [groups.google.com] | foot worship [groups.google.com] | gay latin sex videos [groups.google.com] | free adult websites [groups.google.com] | sex toys porn [groups.google.com] | adult comic pics [groups.google.com] | gay wrestling websites [groups.google.com] | lesbian adult personals [groups.google.com] | care after oral surgery [groups.google.com] | adult cartoon games [groups.google.com] | gay muscle sex stories [groups.google.com] | explicit erotic sex stories [groups.google.com] | cable tv porno [groups.google.com] | trampling women [groups.google.com] | softcore movie downloads [groups.google.com] | desi info remember sex story [groups.google.co

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...Re: best agatrix13 greetins (Wynik: 1)
przez grytner dnia 17-01-2008 o godz. 06:00:05
(Informacje o użytkowniku | Wyślij wiadomość)
tonya [groups.google.com] | butt*****ed [groups.google.com] | teen masturbate stories [groups.google.com] | maturekingdom [groups.google.com] | free gay blind date sex [groups.google.com] | clip ebony free movie sex [groups.google.com] | free gay mens chat [groups.google.com] | tit flash [groups.google.com] | how to know if a guy is gay [groups.google.com] | sex with bondage [groups.google.com] | addicted to love [groups.google.com] | britney's home sex video | sex with bondage [groups.google.com] | female assholes [groups.google.com] | topless hooters girls [groups.google.com] | random amateurs [groups.google.com] | aria free gallery giovanni only photo [groups.google.com] | mechanical dildo [groups.google.com] | gay teens suck [groups.google.com] | how to give him good oral sex [groups.google.com] | orlando sex chat [groups.google.com] | free free free anal porn movies [groups.google.com] | gay college showers [groups.google.com] | boys casting [groups.google.com] | free movie post sex [groups.google.com] | infections from oral sexual contacts [groups.google.com] | tit job [groups.google.com] | military men gay bondage [groups.google.com] | aria free gallery giovanni only photo [groups.google.com] | teenys [groups.google.com] | britney's home sex video | free live sex positions [groups.google.com] | find sex parties [groups.google.com] | male strippers in chicago [g

Przeczytaj dalszy ciąg komentarza...


Theme Design© 2004(c) by: Lorkan Themes

Wszystkie znaki © nale?a do ich prawowitych w?ascicieli
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL.
PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Powered by TURBO NUKE PL

Tworzenie strony: 0.12 sekund


TOP SWIETOKRZYSKIE !